Næringsliv

Mer avfall fra tjenesteytende næringer

Veksten i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer økte igjen i fjor etter et år med nullvekst.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
2. desember 2018 - 09.16

Økningen er på 3 prosent, eller 70.000 tonn. Veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra 2016 til 2017 økte avfallsmengden fra de tjenesteytende næringene med 70.000 tonn til 2,25 millioner tonn, viser tall fra Avfallshåndtering ved avfallsanlegg. Avfallet fra de tjenesteytende næringene står for om lag 20 prosent av alt avfallet i Norge.

Kategorien «blandet avfall» har utgjort om lag halvparten av alt avfallet de siste årene og er på drøyt en million tonn. Siden 2006 har avfallsmengdene i tjenesteytende næringer økt med 55 prosent.

Til sammenligning økte verdiskapningen for disse næringene med bare 27 prosent i samme tidsrom. At avfallsmengdene har økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen tyder på at de tjenesteytende næringene har blitt mindre avfallseffektive det siste drøye tiåret, skriver SSB.

Det siste året følger også denne utviklingen med en økning i avfallsmengder som er nesten det dobbelte av verdiskapningen i næringen.

(©NTB)