An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

SSB ser kraftig økning i oljeinvesteringene i 2019

Artikkel av: Are  Strandli
6. desember 2018 - 10.16

Utsiktene for olje er at mange petroleumsinvesteringer vil være lønnsomme i årene som kommer, ifølge en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå.

«Vi tror petroleumsinvesteringene vil øke mye fra 2018 til 2019. Det er i hovedsak utbyggingsprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg som bidrar til dette», skriver statistikkbyrået.

Det venter at investeringsnivået i 2020 og 2021 vil være tett på nivået i 2019, noe som er nær 19 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013.

SSB venter at oljeinvesteringene vil stige med 3,1 prosent i 2018, 13,2 prosent i 2019, 0,5 prosent i 2020 og 0,2 prosent i 2021.