Næringsliv

SSB ser kraftig økning i oljeinvesteringene i 2019

Artikkel av: Are  Strandli
6. desember 2018 - 10.16

Utsiktene for olje er at mange petroleumsinvesteringer vil være lønnsomme i årene som kommer, ifølge en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå.

«Vi tror petroleumsinvesteringene vil øke mye fra 2018 til 2019. Det er i hovedsak utbyggingsprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg som bidrar til dette», skriver statistikkbyrået.

Det venter at investeringsnivået i 2020 og 2021 vil være tett på nivået i 2019, noe som er nær 19 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013.

SSB venter at oljeinvesteringene vil stige med 3,1 prosent i 2018, 13,2 prosent i 2019, 0,5 prosent i 2020 og 0,2 prosent i 2021.

 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.