Næringsliv

106.000 nordmenn er uten jobb

Arbeidsledigheten var lavere enn ventet i november.

Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
24. januar 2019 - 08.02

Det var i november 106.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Finans var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,0 prosent.

Ledigheten gikk ned med 7.000 personer i november (gjennomsnitt av oktober til desember). Endringen er innenfor feilmarginen.

Det sesonjusterte tallet på sysselsatte var 6.000 høyere i november (gjennomsnitt av oktober til desember) enn i august (gjennomsnitt juli til september).

I løpet av det siste året har delen av befolkningen som er sysselsatt økt fra 66,7 til 67,7 prosent.

Les mer hos SSB.