Næringsliv

152 PwC-partnere delte 744 millioner

Partnerne i PwC kan se tilbake på et lukrativt 2018.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
9. januar 2019 - 08.22

Partnerne i konsulent- og revisjonsselskapets PricewaterhouseCoopers (PwC) fikk i snitt 4,9 millioner kroner hver i lønns- og bonusutbetalinger etter fjoråret, skriver Dagens Næringsliv.

Tilsvarende snittall for de to siste årene er henholdsvis 4,5 og 4,2 millioner.

PwC poengterer overfor avisen at snittutbetalingene ikke er rene bonuser, men partnernes totale kompensasjon og lønn. De ønsker imidlertid ikke å svare på spørsmål om spredningen i utbetalingene, eksempelvis avstanden mellom det nevnte snittet og den høyeste enkeltutbetalingen.

- Når godtgjørelsen fastsettes er det flere elementer som spiller inn; markedet, det individuelle bidraget hvor kvalitet er en av måleparametrene, hvor godt PwC Norge som selskap gjør det og behovet for fremtidige investeringer, skriver adm. direktør Leif Arne Jensen i en e-post til DN.

- Begynnerlønn innenfor alle stillingsnivåer er lik for både kvinner og menn. Vi har en strukturert og grundig prestasjonsbasert avlønningsprosess. Dette for å sikre at forskjeller i godtgjørelse er et resultat av individuelle prestasjoner, påpeker han.