Næringsliv

16.000 fisk på rømmen fra Salmar-datter

16.000 laks rømte fra havmerden.

Laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag. - Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Laks i mære på SalMar på Frøya i Trøndelag. - Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
24. januar 2019 - 12.59

Fiskeridirektoratet mottok melding om en rømmingshendelse på Ocean Farming, som er et selskap i Salmar-konsernet, sin lokalitet «Håbranden» utenfor Frøya i Trøndelag i september i fjor.

Nå er merden tømt, og fisken slaktet ut. Selskapet melder at tett på 16.000 laks har rømt. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo, ifølge FIskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet ga pålegg om miljøovervåkning av 13 laksevassdrag i oktober.

Videre oppfølging av saken gjøres av Fiskeridirektoratets region Midt.