Næringsliv

Da kan Norges Bank reagere med raskere renteøkninger

Nordea Markets er ute med rapporten Economic Outlook 2019 og spår flere renteøkninger.

Erik Bruce - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Erik Bruce - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
28. januar 2019 - 09.00

Erik Bruce i Nordea Markets skriver i rapporten Economic Outlook 2019 at veksten i norsk økonomi er godt over det Norges Bank regner som potensiell vekst og meglerhuset anslår også vekst godt over potensiell fremover.

- Arbeidsledigheten vil falle videre og lønnsveksten vil trekke oppover. Det tilsier at inflasjonen etter hvert vil tilta og Norges bank vil sette opp rentene, heter det i rapporten.

Fire rentehevinger

Meglerhuset skriver at uten klare tegn til overoppheting og fortsatt relativt moderat lønns- og prisvekst har ikke Norges Bank dårlig tid.

- Internasjonal usikkerhet, urolige markeder og utsikter til veldig sakte renteoppgang hos våre handelspartnere er også argumenter for at Norges bank vil gå forsiktig frem i rentesettingen.

Meglerhuset anslår derfor to renteøkninger i år og to neste år.

- Det vil bety at renteøkningene kommer i et svært moderat tempo etter historiske standarder, skriver meglerhuset.

Risiko også på oppsiden?

Det er flere risikofaktorer som kan gi et svakere bilde av norsk økonomi, og meglerhuset trekker frem handelskrig, mye kraftigere nedbremsing internasjonalt, finansiell uro og fallende oljepriser som eksempler. Det kan gi en mer forsiktig sentralbank enn meglerhuset anslår. 

Men det er også flere hjemlige forhold som kan overraske på oppsiden.

- Norsk økonomi vokser allerede bra på tross av at boligbyggingen har falt relativt kraftig det siste året, at kraftig vekst i energiprisen trekker inn mye kjøpekraft og at oljeinvesteringene enn så lenge ikke har gitt særlig positivt bidrag. Disse bremsene er i ferd med å snu og oppsvinget i økonomien kan derfor bli kraftigere enn ventet, heter det i rapporten.

I så fall kan Norges Bank reagere med raskere rentehevinger.

- Sysselsettingen øker med vel 40.000 personer i året før øyeblikket mens befolkningen i yrkesaktiv alder bare vokser med litt over 20.000 personer. Vi regner med at det blir bildet også i 2019. Det er en risiko for at det blir mye tydeligere signaler om knapphet på arbeidskraft og utsikter til høyere lønnsvekst enn vi venter. Da kan Norges bank gå raskere frem for å hindre for høy lønns- og prisvekst.

Les også: Dette tror DNB Markets om renten