An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Handelsbedrifter skeptiske til Jensens nye skatteregler

Tre av fire arbeidsgivere i handelsnæringen mener at hverdagen blir mer komplisert når de må innrapportere frynsegoder og rabatter som gis til de ansatte.

Siv Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Siv Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
31. januar 2019 - 14.18
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Finansminister Siv Jensen (Frp) har fått kritikk for de nye reglene, som krever at såkalte naturalytelser blir rapportert til skattemyndighetene av arbeidsgiverne. Dette kan for eksempel være personalrabatter, fribilletter, årskort, medlemskap, bonuspoeng, gratisvarer og andre frynsegoder.

En undersøkelse arbeidsgiverorganisasjonen Virke har gjort blant sine medlemmer i handelsnæringen, viser at tre av fire er enig eller svært enig i at regelendringene vil komplisere hverdagen som arbeidsgiver. 350 «arbeidsgivere», typisk daglige ledere i medlemsvirksomhetene, har svart på undersøkelsen.

Omtrent halvparten av dem (47 prosent), mener reglene vil påføre virksomheten økte kostnader, mens 30 prosent vet ikke om det vil påføre dem økte kostnader.

42 prosent mener at de ansattes adgang til personalrabatter vil bli innskrenket.

Regjeringen har satt en øvre grense på 7.000 kroner for skattefrie personalrabatter, men 68 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen mener at grensen er for lav.

– Bedre enn før

Onsdag var saken oppe i Stortinget, og finansminister Siv Jensen (Frp) sa da at hun var glad for å rydde opp i noen misforståelser. Hun påpekte at det alltid har vært plikt om å rapportere disse ytelsene, men at forskjellen nå er at det er bedriftene som må innrapportere det, i stedet for den enkelte arbeidstaker.

– Når det gjelder endringene i naturalytelser, er det blitt bedre enn det var. Det vi har gjort, er å plassere ansvaret for å innrapportere dette hos arbeidsgiverne, sa Jensen.

Hun forsvarte blant annet at festivaler nå må innrapportere fribilletter som de gir til frivillige.

– Det er ikke slik at denne regjeringen har gjort endringer for festivalene. De reglene har ligget fast lenge, og i den grad vi har gjort endringer for frivillige og ideelle, så har vi gjort regelverket romsligere, hevdet hun.

– Irritasjon og frustrasjon

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen mener det nye regelverket slår galt ut, og bør snus.

– Regelendringene skaper så store utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere at det kan bidra til manglende respekt for myndighetene. Konsekvensene er irritasjon og frustrasjon hos både arbeidsgivere og ansatte, sier han.

Han mener Finansdepartementet har «kjørt bulldoser over alle».

– Arbeidsgivere bør ikke sitte med ansvaret for å innrapportere ansattes goder. Dette er så langt fra forenkling som man kan komme, sier han.

Nedstemt

Senterpartiet prøvde onsdag å få med seg Stortinget på å reversere endringene og be regjeringen om eventuelt å komme tilbake med «mer gjennomarbeidede forslag» i neste års statsbudsjett. Sp, Ap, SV og Rødt støttet forslaget, som ble stemt ned av flertallet.

I tillegg foreslo Sp at «dugnadsdeltakere ved kommersielle arrangement i kultur- og idrettssektoren kan motta naturalytelser for inntil 10.000 kroner per år uten at det utløser skatteplikt for den frivillige eller rapporteringsplikt for arrangøren».

Stortingsflertallet stemte ned forslaget, som hadde støtte av Sp, Ap og Rødt.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.