An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Høyere renter - uendret etterspørsel

Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse var etterspørselen etter lån omtrent uendret i 4. kvartal.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
17. januar 2019 - 10.01
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Etterspørselen etter lån fra både husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 4. kvartal 2018, melder Norges Bank i sin kvartalsvise utlånsundersøkelse.

Ifølge Norges Bank rapporterte ikke bankene om vesentlige endringer i kredittpraksisen, og venter å holde kredittpraksisen om lag uendret også i 1. kvartal 2019.

«Rentene på lån til både husholdninger og foretak økte noe i 4. kvartal, i tråd med forventningene i 3. kvartal. Bankene meldte også om noe økning i finansieringskostnadene og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger og foretak», heter det.

Husholdningene

Husholdningenes etterspørsel etter boliglån var omtrent uendret i 4. kvartal. Også etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var lite endret.

I tråd med forventningene fra 3. kvartal, meldte bankene at både utlånsrentene og finansieringskostnadene økte i årets siste kvartal.

«De rapporterte om noe sterkere konkurranse og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger. I 1. kvartal venter bankene at både Norges Banks styringsrente og finansieringskostnadene øker noe. Bankene rapporterte at de kun venter mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene og uendrede utlånsmarginer i 1. kvartal», skriver Norges Bank.

Ikke-finansielle foretak

Både etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak, samt kredittpraksisen overfor foretakene, var omlag uendret i 4. kvartal. Det forventes det også å være i inneværende kvartal.

Også her rapporterte bankene om noe høyere renter, og dermed også økte finansieringskostnader.

«Økningen i utlånsrentene var som ventet i 3. kvartal, mens finansieringskostnadene økte noe mer enn forventet. Bankene meldte om svakt fall i utlånsmarginene og litt sterkere konkurranse i 4. kvartal. I 1. kvartal venter bankene at både utlånsrentene og finansieringskostnadene øker ytterligere, mens utlånsmarginen holder seg stabil», avslutter Norges Bank.

Les hele meldingen her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.