An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Industriproduksjonen steg

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
8. januar 2019 - 08.14
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen var uendret fra oktober til november.

Produksjonen i norsk industri steg 0,9 prosent i perioden september til november 2018, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året steg industriproduksjonen 2,8 prosent.

Ifølge SSB var det bygging av skip og plattformer som bidro mest til å trekke industriproduksjonen opp.

På motsatt side var det næringsmiddelindustrien som bidro mest til å dempe utviklingen.

Les mer hos SSB.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.