Næringsliv

Konjunkturene har snudd

FNI-indeksen faller tilbake i desember, og ligger nå rett under snitt.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI og Norgessjef i Retriever Espen Viskjer.

Artikkel av: Martine Holøien
7. januar 2019 - 12.20

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er oppdatert med nye tall til og med 31. desember 2018.

FNI-indeksen viser at utgangen av 2018 ble svak, ifølge en melding mandag.

Etter å ha svingt litt opp og ned i oktober og november, falt FNI-indeksen gjennom hele desember, og indeksen er nå på sitt laveste nivå siden høsten 2016. Dette kan tyde på at konjunkturene svekkes fremover.

«Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Det er særlig turisme og varehandel som bidrar til å dra indeksen ned. Aksjemarked bidrar også sterkt negativt, slik som i november. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt», heter det i meldingen.