Næringsliv

Mer fôr til laks og ørret

Ferske tall fra Sjømat Norge. 

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Foto hentet fra selskapets hjemmesider.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
9. januar 2019 - 08.39

Ferske tall fra Sjømat Norge viser at det ble omsatt totalt 131.830 tonn innenlandsprodusert tørrfôr for laks og ørret i ukene 49 til 52 i 2018.

Til sammenligning ble det omsatt 131.653 tonn i samme periode året før,  

Så langt i 2019 er det omsatt 1.746.380 tonn tørrfôr, mot 1.775.716 tonn i samme periode året før, ned 1,7 prosent.