Næringsliv

Nå er 114.000 nordmenn uten jobb

- Vi ser imidlertid rom for at ledigheten vil ta seg noe ned gjennom 2019. Som følge av den varslede oppgangen i oljeinvesteringene legger vi til grunn solid BNP-vekst på 2,4 prosent, som igjen innebærer fortsatt solid etterspørsel etter arbeidskraft, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport torsdag.

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen / Siri Knutsen Vosgraff
3. januar 2019 - 07.56

Det var i oktober 114.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette var fjerde måned på rad med en ledighet på 4,0 prosent

Ledigheten fortsetter altså å flate ut. Resultatet for oktober var i tråd med konsensus. Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 4,0 prosent. Handelsbanken Capital Markets ventet derimot en ledighet på 3,9 prosent.

- Vi ser imidlertid rom for at ledigheten vil ta seg noe ned gjennom 2019. Som følge av den varslede oppgangen i oljeinvesteringene legger vi til grunn solid BNP-vekst på 2,4 prosent, som igjen innebærer fortsatt solid etterspørsel etter arbeidskraft, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport torsdag.

Ifølge AKU ble der 13.000 flere sysselsatte fra juli (gjennomsnitt av juni-august) til oktober (gjennomsnitt av september-november), justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer en økning på 0,2 prosentpoeng.

Dette er innenfor feilmarginen, men i tråd med en stigende trend. I løpet av det siste året har tallet på sysselsatte økt med 55.000 personer.

Venter svakere vekst

Selv om sysselsettingen har steget, har arbeidsledigheten vært stabil. Det kan forklares med at flere har kommet inn i arbeidsstyrken. Handelsbanken venter noe svakere vekst fremover.

- Videre legger vi til grunn at veksten i arbeidsstyrken etter hvert vil avta. Dette ettersom yrkesdeltagelsen allerede har hentet seg godt inn igjen etter det fallet som ble observert under oljenedturen, skriver banken, som legger til at kombinasjonen av god sysselsettingsvekst og svakere vekst i arbeidsstyrken tilsier at ledigheten vil ta seg noe ned det nærmeste året.

Videre venter Norges Bank en gjennomsnittlig arbeidsledighet på 3,97 prosent i fjerde kvartal 2018, som vil avta noe til 3,92 prosent på vei inn i første kvartal i år. Dagens nøkkeltall påvirker uansett ikke utsiktene for rentebanen, ifølge Norges Bank.