Næringsliv

Norsk økonomi vokser

På månedsbasis er norsk BNP omtrent uendret i november, men over tremånedersperioden vokser den.

Foto: Medvedeva Oxana / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Medvedeva Oxana / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
9. januar 2019 - 08.03

Etter en sterk vekst fra september til oktober var fastlandsøkonomien om lag uendret mellom oktober og november, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

BNP steg 0,6 prosent i tremånedersperioden september-november sammenliknet med august-oktober.

For øvrig ligger BNP for Fastlands-Norge de elleve første månedene i 2018 pene 2,4 prosent over samme måneder i 2017.

Generell vekst

Bak økningen i fastlandsøkonomien for tremånedersperioden ligger det ifølge SSB en generell vekst for de fleste næringsområder, blant annet ulike tjenesteytende næringer.

Annen vareproduksjon totalt økte med 1,6 prosent og var drevet av bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon.

«Elektrisitetsproduksjonen bidro alene til å trekke opp fastlandsveksten med i overkant av 0,1 prosentpoeng. Industri og bergverk vokste med 0,4 prosent, og særlig trakk industrigrupper som leverer til oljevirksomhet opp», heter det i meldingen.

Ifølge SSB falt bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart med 3,2 prosent i perioden september–november, sammenlignet med de tre foregående månedene. Samlet økte BNP i perioden 0,1 prosent.

Svak utvikling

Husholdningenes konsum har hatt en svak utvikling gjennom flere måneder, og falt ifølge SSB med 0,1 prosent for perioden september–november sammenlignet med juni–august.

«Varekonsumet falt med 0,6 prosent i samme tremånedersperiode. Utviklingen i konsum av mat- og drikkevarer og transportmidler bidro sterkest til denne nedgangen. Tjenestekonsumet fortsatte med stabil tremånedersvekst på 0,4 prosent», heter det i meldingen.

Økte investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte ifølge SSB med 5,6 prosent i september-november sammenliknet med juni-august.

For samme periode var veksten i offentlige investeringer 7,9 prosent. Denne veksten forklares imidlertid i sin helhet med leveranse av kampfly som ble registrert i investeringstallene i september.

Boliginvesteringene falt en del gjennom 2018, men har ifølge SSB etter sommeren tatt seg svakt opp. Fra oktober til november var de opp 0,2 prosent, mens de i tremånedersperioden vokste 0,1 prosent.