Næringsliv

Oppdrettsselskap må punge ut for å ha tørrlagt elv

Et oppdrettsselskap i Sogn og Fjordane er ilagt et gebyr på 400.000 kroner for brudd på vilkårene om minstevannføring og tørrlegging av ei elv.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix.

Artikkel av: NTB
10. januar 2019 - 17.09
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det er Steinvik Fiskefarm AS som er ilagt gebyret av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter at Riselva var tørrlagt i nærmere to og en halv time 21. september 2017.

– Vi ser svært alvorlig på brudd på krav om minstevannføring. Av hensyn til livet i elva skal det alltid slippes tilstrekkelig med vann. Slipp av minstevannføring er en avgjørende forutsetning for å få løyve til å bruke vannet fra Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Steinvik Fiskefarm kan klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.

(©NTB)