Næringsliv

Oppdrettsselskap må punge ut for å ha tørrlagt elv

Et oppdrettsselskap i Sogn og Fjordane er ilagt et gebyr på 400.000 kroner for brudd på vilkårene om minstevannføring og tørrlegging av ei elv.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix.

Artikkel av: NTB
10. januar 2019 - 17.09

Det er Steinvik Fiskefarm AS som er ilagt gebyret av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter at Riselva var tørrlagt i nærmere to og en halv time 21. september 2017.

– Vi ser svært alvorlig på brudd på krav om minstevannføring. Av hensyn til livet i elva skal det alltid slippes tilstrekkelig med vann. Slipp av minstevannføring er en avgjørende forutsetning for å få løyve til å bruke vannet fra Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Steinvik Fiskefarm kan klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.

(©NTB)