Næringsliv

Rekordmange fløy Finnair i 2018

Høyere kapasitet sendte passasjertallene opp, men flyene er ikke like fulle som før. 

Artikkel av: Are  Strandli
9. januar 2019 - 08.51

En sterk desember-måned førte til at det finske flyselskapet Finnair nådde et "all time high" passasjervolum i 2018.

Totalt fraktet det finske flyselskapet 1.033.300 passasjerer i desember etter en økning på 8,6 prosent fra samme måned året før.

Inntektsgivende passasjer kilometer (RPK) økte med 5,5 prosent.

For 2018 som helhet fraktet flyselskapet 13,3 millioner passasjerer. 

Sterk vekst i Europa

Veksten skyldes blant annet en kraftig kapasitetsøkning på hele 11,1 prosent i fjorårets siste måned, noe som sendte kabinfaktoren med med 4,0 prosentpoeng til 76,4 prosent.

Aller størst var kapasitetsveksten i Europa der antall tilgjengelige setekilometer (ASK) økte med 20,7 prosent som følge av en større flåte sammenlignet med fjoråret. 

Europa opplevde dermed også størst passasjervekst med en økning på 11,4 prosent, mens rutene til Asia og Nord-Amerika opplevde nedgang på henholdsvis 0,1 og 0,4 prosent.

Punktligheten viste en svak nedgang.

I desember 2018 landet 63,4 prosent av flyvningene i henhold til rutetabellen, mot 64,0 prosent året før.