Næringsliv

Så mye steg prisene

Foto: 2shrimpS / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: 2shrimpS / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
10. januar 2019 - 08.01

Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra november til desember 2018, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

«Spesielt prisnedganger på mat og alkoholfrie drikkevarer samt drivstoff dro KPI i nedadgående retning, mens prisoppganger på blant annet strøm, flyreiser og møbler bidro til at KPI i sum var uendret på månedsbasis», skriver SSB.

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i desember, mens det ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt på forhånd var ventet oppgang på 3,1 prosent.

- Strømprisene bidro nok en gang mest til oppgangen siste tolv måneder. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 29,8 prosent høyere i desember i år enn i desember i fjor, sier seniorrådgiver i SSB, Camilla Rochlenge, i en kommentar.

Prisnedgangen på klær og flyreiser dempet oppgangen i KPI.

Årsveksten

Årsveksten i KPI fra 2017 til 2018 var på 2,7 prosent. Det er 0,9 prosentpoeng høyere enn årsveksten i 2017.

«Spesielt energiprisene preget konsumprisindeksen i 2018. Både strøm og drivstoff viste solid økning fra 2017 til 2018, mens lav prisvekst på importerte varer, og spesielt en prisnedgang på klær og skotøy, trakk i motsatt retning», skriver SSB i sin rapport.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,1 prosent i november.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 2,1 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet 2,0 prosent.

Les mer hos SSB.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) falt 3,5 prosent fra november til desember.

Nedgangen var drevet av fall i prisene på råolje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter.

Oljeprisen gikk videre ned i desember, og lå mot slutten av desember under 60 dollar pr fat. Siden toppen i oktober har prisen på nordsjøolje (Brent Blend) målt i norske kroner falt nesten 24 prosent, og er ifølge SSB en viktig forklaring på at produsentprisene har falt de siste to månedene.

- I tillegg falt også prisene på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter, sistnevnte ned 8,8 prosent. Prisene falt på de fleste typer petroleumsprodukter, inkludert flere typer drivstoff, sier rådgiver i SSB, Espen Hauan, i en kommentar.

Elektrisitetsprisene steg derimot 6,3 prosent fra november til desember. 

- Ser man på indeksen for elektrisitet på litt lengre sikt, må man tilbake til 2011 for å se elektrisitetspriser liknende nivå som desember 2018. Det samme gjelder den månedlige systemprisen ved Nord Pool, sier Hauan.

Fra 2017 til 2018 steg produsentprisene hele 14,8 prosent. 

«Dette skyldes i stor grad at prisene på energivarer som råolje, naturgass, raffinerte petroleumsprodukter og spesielt elektrisitet steg kraftig i løpet av 2018», heter det.

Les mer hos SSB.