Næringsliv

Detaljhandelen overrasker

blurAZ / Shutterstock / NTB scanpix

blurAZ / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Rune Tryti
27. februar 2019 - 08.10

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var opp 1,6 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall, ifølge tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Fra november til desember var nedgangen på 1,9 prosent.

På forhånd var detaljhandelen ventet å stige 0,9 prosent, ifølge estimater 
innhentet av TDN Direkt. 

Økningen i det sesongjusterte volumet ble i stor grad drevet av butikker med salg av møbler. Konsumprisindeksen trekker frem januarsalg på møbler, der 
prisene i konsumgruppen møbler, innrednings og dekorasjonsartikler gikk ned med 10,9 prosent fra desember til januar i år. I tillegg til møbler bidro 
også netthandel og salg av apotekvarer til oppgangen i detaljhandelen", heter det.