Næringsliv

Industriproduksjonen falt

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
7. februar 2019 - 08.23

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 1,0 prosent fra november til desember.

Produksjonen i norsk industri steg 1,6 prosent i perioden oktober til desember 2018, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året steg industriproduksjonen 3,6 prosent.

Ifølge SSB var maskinindustrien den næringen som bidro mest i negativ retning, med en nedgang på 8,5 prosent fra november til desember.

Kjemiske råvarer hadde vekst i samme periode og var den næringen som bidro mest til å dempe den samlede nedgangen i årets siste måned. 

Les mer hos SSB.