Næringsliv

Mistanke om PD ved Lerøy-anlegg

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Foto hentet fra Lerøy Seafoods hjemmesider.

Artikkel av: Martine Holøien
11. februar 2019 - 11.28
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Mattilsynet har båndlagt lokaliteten Kyrholmen grunnet mistanke om Pankreassykdom (PD), viser dokumenter iLaks har fått tilgang til.

«Båndleggingen innebærer at det ikke er tillatt å flytte fisk inn eller ut av anlegget uten Mattilsynets tillatelse. Etter at anlegget er tømt, vasket og deretter desinfisert, skal det ligge brakk i minimum to måneder. Mattilsynet må innen rimelig tid få melding om utførte tiltak slik at restriksjonene kan oppheves til rett tid», heter det i et brev fra Mattilsynet datert 1. februar til Lerøy Vest, ifølge nyhetstjenesten.

Restriksjonen begynte 30. januar og gjelder til den oppheves av Mattilsynet.

- Status er at det pt ikke er bekreftet PD på Kyrholmen, skriver samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group i en e-post til iLaks.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.