An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Så mange arbeidsledige var det i januar

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
1. februar 2019 - 10.01

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av januar var registrert 71.100 helt arbeidsledige hos NAV, tilsvarende prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86.400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1.200 færre helt ledige i løpet av januar og 1.300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

- Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.