Næringsliv

Så mange arbeidsledige var det i januar

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
1. februar 2019 - 10.01

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av januar var registrert 71.100 helt arbeidsledige hos NAV, tilsvarende prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86.400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1.200 færre helt ledige i løpet av januar og 1.300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.

- Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.