Næringsliv

Vi eksporterte for nesten 1.000 milliarder kroner

Ekofisk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Ekofisk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. februar 2019 - 08.05

Handelsoverskuddet i januar 2019 var på 28,8 milliarder kroner, 7,1 prosent lavere enn i samme måned i fjor, viser foreløpige tall fra SSB.

Eksporten steg 3,5 prosent (fra januar 2018) til 88,9 milliarder kroner.

Råoljeeksporten falt 5,5 prosent fra (fra januar 2018) til 20,5 milliarder kroner.

Naturgasseksporten steg 8,2 prosent fra samme periode i fjor, til 25,3 milliarder kroner. 

Fastlandseksporten utgjorde 42,8 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 15,1 prosent fra januar i fjor.

Importen i januar steg 9,5 prosent til 60,1 milliarder kroner.

2018-eksport: Én billion

SSB summerer også opp 2018, og kan fortelle at den totale eksporten beløp seg til 999,8 milliarder kroner, opp 16,2 prosent fra året før.

Inntekter fra råolje og naturgass utgjorde mer enn halvparten, men også fisk, metaller og raffinerte mineraloljeprodukter bidro til fjorårets rekordeksport.

I 2018 utgjorde fastlandseksporten 457,6 milliarder kroner, 9,3 prosent mer enn året før.

Handelsoverskuddet i 2018 utgjorde 288,0 milliarder kroner, 63,5 prosent mer enn i 2017.

SSB minner om at handelsoverskuddet året før var blant de minste siden årtusenskiftet.

Eksportverdien for råolje i 2018 utgjorde 264,0 milliarder kroner, mot 223,1 milliarder året før. Veksten forklares med vesentlig høyere oljepris.

Høyere priser og økt volum ga 4,3 prosent vekst for norsk fiskeeksport, som endte på 96,2 milliarder kroner i 2018. Laks alene sto for over 70 prosent.

Les mer her.