Næringsliv

Arbeidstilsynet stopper ombygging av rådhuset i Bergen

Foto: Marit Hommedal / NTB/Scanpix

Foto: Marit Hommedal / NTB/Scanpix

Artikkel av: NTB
20. mars 2019 - 15.11

Ombyggingen av Bergen rådhus er stoppet etter at Arbeidstilsynet mener planene har flere mangler og feil. Tilsynet har derfor sagt nei til å godkjenne planene.

Kommunen har vedtatt å bygge om rådhuset for 540 millioner kroner. Bygningen er i svært dårlig stand og skal rehabiliteres både innvendig og utvendig samt at det skal bygges et nytt inngangsparti.

Arbeidet skulle begynne på vårparten, men nå har Arbeidstilsynet sagt nei og understreker at byggearbeidene ikke kan starte før tilsynet har gitt sitt samtykke, melder NRK.

– Vi er nødt til å få svar som viser at de er i stand til å oppfylle disse kriteriene, sier saksbehandler Per Kristian Fonn i Arbeidstilsynet.

I et brev til kommunen skriver tilsynet blant annet at det er for lite gulvareal i flere av rommene, at det mangler dagslys og utsikt, at det ikke er dokumentert god nok ventilasjon i rom med gulvtepper, at det mangler atskilte garderober for kvinner og menn, og at kantinen er for liten. Tilsynet peker også på at det ikke er tilrettelagt for at ansatte med nedsatt funksjonsevne kan jobbe på kjøkkenet.

Kommunen har nå tre uker til å svare på innvendingene til Arbeidstilsynet.

Ombyggingen av rådhuset er omstridt ettersom ansatte har protestert mot at man skal gå fra cellekontorer til åpent kontorlandskap. Ombyggingen skal gi 150 flere arbeidsplasser.

(©NTB)