Næringsliv

Dette tror SSB om kronekursen

SSB tror på uendret kronekurs fremover

Vladimir Wrangel / Shutterstock / NTB scanpix

Vladimir Wrangel / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Rune Tryti
7. mars 2019 - 10.11

I en rapport torsdag morgen skriver SSB at de legger til grunn en uendret valutakurs i prognosene fremover.

- Målt ved den importveide kronekursen var krona like svak i 2018 som året før, men 0,8 prosent sterkere enn i 2016 da krona var rekordsvak. Krona svekket seg på slutten av 2018 og har holdt dette nivået inn i 2019. I prognosene framover legger vi til grunn uendret valutakurs framover. På årsbasis innebærer det en svekking av krona på 2,2 prosent fra 2018 til i år, heter det i rapporten.

SSB skriver videre at den svake krona legger til rette for økt rente

- Den svake krona framover bidrar til økt eksport og lavere import som følge av høyere prisnivå i utlandet målt i norske kroner. Dermed bidrar den også til høyere BNP. Samtidig gir den svake krona høyere inflasjon. Begge deler trekker i retning av økt rente.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.