Næringsliv

USA-tall skuffer stort

Empire manufacturing kom inn langt svakere enn ventet. 

(AP Photo/Richard Drew)

(AP Photo/Richard Drew)

Artikkel av: John Inge Seljehaug
15. mars 2019 - 13.30

Tall fra New York Federal Reserve viser at Empire Manufacturing-indeksen var 3,7 i mars, ned fra 8,8 i februar. 

Ifølge vår makrokalender var det ventet en indeks på 10,0 i mars. 

Empire Manufacturing er hver måned den første regionale undersøkelsen om forventningene til de amerikanske innkjøpssjefene.