Næringsliv

Vil stoppe utenlandsk pengespillreklame

Kulturdepartementet har sendt forslag på høring.

Trine Skei Grande under Venstres landsmøte 2019. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Trine Skei Grande under Venstres landsmøte 2019. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
15. mars 2019 - 09.12

Kulturdepartementet har fredag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring, der formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, går det frem av en pressemelding fra Kulturdepartementet. 

- Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke, heter det i meldingen. 

- Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Parallelt vil Kulturdepartementet ifølge meldingen be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling, som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Høringsfristen er 17. juni 2019.