An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Vil stoppe utenlandsk pengespillreklame

Kulturdepartementet har sendt forslag på høring.

Trine Skei Grande under Venstres landsmøte 2019. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Trine Skei Grande under Venstres landsmøte 2019. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
15. mars 2019 - 09.12

Kulturdepartementet har fredag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring, der formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, går det frem av en pressemelding fra Kulturdepartementet. 

- Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke, heter det i meldingen. 

- Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Parallelt vil Kulturdepartementet ifølge meldingen be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling, som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Høringsfristen er 17. juni 2019.