Næringsliv

Enighet i finansoppgjøret - 9.200 kroner til alle

Finansforbundet er blitt enige med Finans Norge om et anbefalt forslag i årets mellomoppgjør for finanssektoren.

Pål Adrian Hellmann. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Pål Adrian Hellmann. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
25. april 2019 - 17.33

Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg per 1. mai 2019 på 9.200 kroner på alle trinn i lønnsregulativet for finans. Lønnsrammen er på linje med øvrige oppgjør.

– Dette er det beste generelle tillegget våre medlemmer har fått på mange år. Det er vi fornøyd med, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

– Et likt kronebeløp slår spesielt godt ut for dem som er lavest lønnet. Blant disse er det et flertall kvinner, sier han.

Arbeidsgiversiden er også tilfreds.

– Dette er i tråd med frontfagsrammen på 3,2 prosent, noe vi er fornøyd med, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Nå er det klart for lokale forhandlinger i bedriftene.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier Hellman.

Han viser til at det er konkurranse om arbeidskraft på tvers av mange næringer og at gode lønnstillegg bør vektlegges i de oppgjørene som gjennomføres i bedriftene.

Finansforbundet har 32.000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.

(©NTB)