Næringsliv

Japanske tall skuffer stort

Nøkkeltall fra Japan tikker inn. 

Artikkel av: Martine Holøien
17. april 2019 - 06.38

Japans eksport falt med 2,4 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender. 

Det var ventet en nedgang i eksporten på 0,9 prosent på årsbasis.

Importen steg med 1,1 prosent i perioden, mot en ventet oppgang på 2,6 prosent.