Næringsliv

Nå er 106.000 nordmenn uten jobb

Arbeidsledigheten i Norge tikker inn litt lavere enn økonomene hadde ventet.

Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Andrey_Popov / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
30. april 2019 - 08.08

Det var i fabruar 106.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 3,9 prosent.

AKU-tallene har siden våren 2017 vist en gradvis nedgang i den sesongjusterte arbeidsledigheten.

2.000 flere personer ble sysselsatte fra november (gjennomsnitt av oktober-desember) til februar (gjennomsnitt av januar-mars). Endringen er innenfor feilmarginen.

Sysselsettingsprosenten er uendret fra november til februar, på 67,7 prosent.

Les mer hos SSB.