Næringsliv

1,36 milliarder kroner mer i utbytte fra statlige selskaper

Næringsdepartementet venter å håve inn nesten 23 milliarder kroner i utbytte fra selskapene departementet eier i år. Statkraft, Telenor og DNB står for mest.

Sigve Brekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sigve Brekke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
14. mai 2019 - 13.16

Selskapene kommer anslagsvis til å bidra med 1.362 millioner kroner mer til statskassen enn det regjeringen anslo da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst. Det viser forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Blant selskapene Næringsdepartementet eier delvis eller helt, er DNB, Entra, Kongsberg Gruppen, Hydro, Telenor, Yara, Flytoget, Posten, Statkraft og Mesta.

Størst utbytte gir Statkraft, som forventes å bidra med 8,4 milliarder kroner til statsbudsjettet i år. Summen er oppjustert med 1.086 millioner kroner fra i høst.

Telenor bidrar nest mest til statsbudsjettet i år, og står for et utbytte som er anslått til 6,7 milliarder kroner. Dette er 107 millioner kroner mer enn tidligere beregninger.

DNB forventes å bidra med 4,5 milliarder kroner, 568 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

Hydro ventes imidlertid å bidra med 354 millioner kroner mindre enn man har lagt til grunn. Totalt er Hydro-utbyttet beregnet til 886 millioner kroner.

Totalt utbytte i 2019 er beregnet til 22.997 milliarder kroner, mot tidligere anslag på 21.635 milliarder kroner.

Oljeselskapene Equinor og Petoro forvaltes av Olje- og energidepartementet. Av det reviderte statsbudsjettet framgår det at Petoros forventede utbytte er redusert med 5,2 milliarder kroner, mens Equinors er oppjustert med 2,9 milliarder kroner.

Inntektene fra petroleumsvirksomheten er beregnet til 291,9 milliarder kroner.