Næringsliv

Klokken tikker – renten settes (sannsynligvis) opp om 41 dager

Øystein Olsen - Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Øystein Olsen - Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Artikkel av: Stian Jacobsen
10. mai 2019 - 08.38

Norges Bank besluttet i går å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent.

Det var akkurat som ventet, og beslutningen var enstemmig.

Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent i mars

- Norges Bank holdt som ventet, renten uendret i går, men varslet at renten mest sannsynlig vil bli satt opp på møtet i juni. Norges Bank oppsummerte utviklingen siden mars med at usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, at kapasitetsutnyttingen her hjemme ser ut til å øke om lag som anslått og at prisveksten har vært litt høyere enn ventet, skriver DNB Markets i fredagens morgenrapport.

Samlet sett, sier Norges Bank, «tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19».

- Banken gjentok at Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten og uttalte at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i juni. Med slike signaler fra sentralbanken anslår vi også at renten vil bli vedtatt økt på møtet i juni, mens vi før trodde på september, avslutter DNB Markets.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 20. juni.