Næringsliv

Norsk BNP vokser

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: varuna / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
13. mai 2019 - 07.40

BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 0,3 prosent i 1. kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.

Det skjer etter en oppgang på 1,1 prosent kvartalet før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet at BNP ville vokse med 0,3 prosent i 1. kvartal.

«Utviklingen må ses i sammenheng med at 4. kvartalstallet var sterkt påvirket av jordbruksproduksjonen som tok seg opp etter tørkeperioden sommeren 2018, mens 1. kvartal ble dempet av lav kraftproduksjon i februar og mars», skriver SSB.

Ifølge meldingen trakk kraftproduksjonen samlet sett fastlandsveksten ned med 0,2 prosentpoeng i 1. kvartal, mens fiske som også var dårlig i februar og mars, trakk ned med 0,1 prosentpoeng.

Etter vekst tre kvartaler på rad for industrinæringene, stoppet den nesten opp i 1. kvartal, mens bygg og anlegg som har vært en viktig vekstmotor i lang tid, fortsatt bidro klart til oppgangen. 

«En bredt sammensatt vekst i tjenestenæringene medførte at bruttoproduktet økte med 0,9 prosent i 1. kvartal, om lag som i kvartalet før», heter det.

Bruttoproduktet i utvinning av olje og gass og i utenriks sjøfart falt med 2,9 prosent i 1. kvartal, og bidro ifølge SSB dermed til at BNP samlet var tilnærmet uendret fra 4. kvartal 2018. 

Les mer hos SSB.