Næringsliv

Viktige nøkkeltall fra Kina

Flere nøkkeltall fra Kina tikker inn. 

Artikkel av: Martine Holøien
15. mai 2019 - 07.59

Detaljomsetningen i Kina steg 7,2 prosent i april på årsbasis, ifølge vår finanskalender.

Det var ventet at detaljomsetningen ville være opp 8,6 prosent.

Kinas investeringer i anleggsaktiva i urbane områder steg 6,1 prosent i perioden januar-april, sammenlignet med samme periode året før.

Det var ventet at investeringene ville stige med 6,4 prosent.

Industriproduksjonen i Kina steg 5,4 prosent i april på årsbasis, mot en ventet vekst på 6,5 prosent.