Næringsliv

BNP øker

Foto: Fizkes / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Foto: Fizkes / Shutterstock / NTB/Scanpix.

Artikkel av: Stian Jacobsen
7. juni 2019 - 08.04

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,4 prosent i perioden februar-april, sammenlignet med november-januar. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Månedsveksten fra mars til april var 0,3 prosent.

Både tremånedersveksten og månedsveksten i fastlandsøkonomien ble trukket opp av varehandel.

Tallene viser ellers en generell tremånedersvekst for de fleste områder, skriver SSB og trekker frem bygg og anlegg, industri- og tjenesteproduksjon, eksempelvis informasjon og kommunikasjon, finans og forsikring og teknisk og forretningsmessig tjenesteyting.

Annen vareproduksjon, som omfatter primærnæringene, bygg og anlegg og elektrisitetsproduksjon, demper tremånedersveksten. Ifølge SSB har dette først og fremst å gjøre med lav kraftproduksjon på nyåret. Også fiske trekker ned tremånedersveksten, noe som i hovedsak skyldes svake februartall.

Husholdningenes konsum var 0,8 prosent høyere i februar-april enn i november-januar.

Samtidig har det blitt kjent at BNP for Fastlands-Norge er revidert opp fra 0,3 til 0,4 prosent for 1. kvartal i forhold til tallene som ble publisert i mai.