Næringsliv

Beskjeden prisvekst i USA

Foto: Allen.G / Shutterstock / NTB scanpix

Foto: Allen.G / Shutterstock / NTB scanpix

Artikkel av: Are  Strandli
12. juni 2019 - 14.35

De amerikanske konsumprisene steg som ventet opp 0,1 prosent i mai, sammenlignet med april.

På årsbasis var prisene opp 1,8 prosent mot en ventet økning på 1,9 prosent, ifølge Reuters. 

Kjerneinflasjonen steg med 0,1 prosent p månedsbasis og 2,0 prosent på årsbasis. 

Den beskjedne økningen kan være drivstoff for forventningene til rentekutt fra den amerikanske sentralbanken.

For øyeblikket er det ifølge Reuters priset inn to rentekutt innen utgangen av året.