Næringsliv

Full byggestopp i hytteparadis på Sjusjøen - ingen vil ta vannregningen på flere hundre mill.

Mens grunneiere og Ringsaker kommune krangler om vann- og kloakkregningen på flere hundre millioner kroner, får ingen godkjent nye hytter på Sjusjøen.

KRANGLING: Uenigheter mellom grunneiere og Ringsaker kommune gjør at det er full byggestopp for nye hytteprosjekter på Sjusjøen. Foto: Jacob Fougner / Finansavisen

KRANGLING: Uenigheter mellom grunneiere og Ringsaker kommune gjør at det er full byggestopp for nye hytteprosjekter på Sjusjøen. Foto: Jacob Fougner / Finansavisen

Artikkel av:  Redaksjonen
27. juni 2019 - 10.27

Storstilt utbygging av det populære vintersportsstedet i Norges største hyttekommune har i ferieperioder ført til vannmangel for hyttefolket og brannbiler som etterfyller vannmagasiner. Nå strides partene om regningen for nødvendig utbedring.

Ringsaker kommune har vedtatt at det fra 6. juni ikke vil godkjennes nye søknader om tilknytning innenfor Sjusjø-området som et resultat av at vann- og avløpssystemet er overbelastet, skriver Finansavisen i dag.

Dette har resultert i en midlertidig byggestopp på Sjusjøen som ingen foreløpig vet hvor lenge vil vare. Allerede godkjente hytteprosjekter, samt påbygg på allerede eksisterende eiendommer, får imidlertid lov til å fortsette utbyggingen.

– Vi er uenig med Ringsaker kommune om fordelingen av kostnadene når vannprosjektet ble vesentlig dyrere enn beregnet, bekrefter bestyrer Mathias Neraasen i Ringsaker Almenning til Finansavisen.

Splid om regning

Avtalen mellom Ringsaker kommune og de fire grunneierne Pihl, Ringsaker, Nes og Brøttum Almenning, ble godkjent av kommunestyret i mars 2011. Prosjektet ble delt inn i to faser, hvorav fase 1 omhandlet utbygging av nødvendig infrastruktur for vann og avløp, mens fase 2 handlet om utbygging av et nytt vannverk i Mesnali ved Sjusjøen.

Første fase var estimert til en prislapp på 115,2 millioner kroner. I 2018 ble fasen ferdigstilt og endte med langt høyere kostnader; snaue 160 millioner kroner.

Ifølge saksdokumentet om vannsituasjonen på Ringsakerfjellet som ble lagt frem for formannskapet i mai i år, fremgår det at kommunen har forpliktet seg til å betale et fast beløp i henholdsvis fase 1 og 2, mens grunneiernes finansieringsgrunnlag skal reguleres til de faktiske utbyggingskostnadene.

Merkostnaden på 44,7 millioner kroner mener imidlertid grunneierne er et urimelig stort beløp, og det er dette partene nå strides om.

– Grunneierne er gjennom utbyggingen blitt involvert i og informert om kostnadsutviklingen i fase 1. Kostnadsfordelingen er i henhold til utbyggingsavtalen, og det kom derfor overraskende på kommunen at de bestrider avtalen først når alt er ferdig bygget, sier kommunalsjef i Ringsaker kommune, Håvard Haug til Finansavisen.

Dårlig gjennomføringsevne

Neraasen mener imidlertid at gjennomføringsevnen til kommunen er årsaken til spliden.

– Vi aksepterer ikke at grunneierne skal sitte igjen med merkostnaden fordi prosjektet tok åtte år lengre tid enn estimert, sier han til avisen.

Mens grunneierne og kommunen krangler om regningen, er tomteeiernes hyttedrøm satt på vent.

Som et resultat av konflikten rundt sluttoppgjøret av fase 1 har rådmannen stanset videre arbeid knyttet til utbyggingen av vannkraftverket på Mesnali, grunnet risikoen for uenigheter rundt finansieringen av den siste fasen.