Næringsliv

Vedlikeholdsetterslep på 220 milliarder

Det totale etterslepet på vedlikehold av kommunale vannforsyningsanlegg er på hele 220 milliarder kroner ifølge en nylig kartlegging.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Artikkel av: NTB
7. juni 2019 - 13.14

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nylig tilstanden på vannforsyningsanleggene i Norge og konstaterte at gjennomsnittskarakteren på vannforsyningsanleggene er 3, på en skala fra 1–5 hvor 5 er best (helt ny), og 2 innebærer at funksjonaliteten er truet.

Det er imidlertid store variasjoner mellom kommunene, og det totale vedlikeholdsetterslepet på forsyningsanleggene er estimert til 220 milliarder kroner, opplyser foreningen.

– Vann- og avløpssituasjonen i den enkelte kommune bør opp på den politiske agendaen nå før valget, men det er det få politikere som ønsker. Situasjonen i Askøy viser hvor kritisk det er at vannforsyningsanlegget virker tilfredsstillende og hvilke dramatiske konsekvenser det kan få om man unnlater å ta grep for å redusere vedlikeholdsetterslepet i tide, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Gjennomsnittsalder for vannforsyningsrørene er 32 år for de kommunale ledningene. Med dagens takt på utskiftning vil det at 150 år før dagens rør er skiftet.

I tillegg viser undersøkelsen at hele 30 prosent av ledningene lekker og at mye vann forsvinner før det når forbrukeren.

(©NTB)