Næringsliv

Industriproduksjonen stiger

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
5. juli 2019 - 08.00

Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen steg 0,3 prosent fra april til mai.

Konsensus pekte i forkant mot 0,8 prosent nedgang på månedsbasis.

Næringer som bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og -installasjon bidrog i positiv retning, mens kjemiske råvarer opplevde et kraftig fall.

Oljeplattformer

I perioden mars-mai 2019 steg industriproduksjonen 0,8 prosent, sammenlignet med 3-månedersperioden før.

Det var særlig høy aktivitet innenfor bygging av skip og oljeplattformer, med en vekst på hele 7,8 prosent.

Veksten henger særlig sammen med høy aktivitet blant produsenter av oljeplattformer. I tillegg bidro næringsgruppen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri positivt.

Mat trekker ned

På den andre siden bidro næringsmiddelindustrien og kjemiske råvarer til å trekke den samlede industriproduksjonen i motsatt retning, ned hhv. 1,3 og 4,3 prosent.

Fallet i næringsmiddel skyldes blanet annet lavere makrell- og loddekvoter, mens fallet i kjemiske råvarer kan knyttes til driftsstanser for vedlikehold.

Les mer her.