Næringsliv

Norge har høyest vekst i bilsalget i hele Vest-Europa

Bilsalget faller i de fleste markedene i Vest-Europa. I Norge går det motsatt vei. Vi har høyeste vekst av alle med en økning i første halvår på 1,9 prosent.

(Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

(Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

Artikkel av: NTB
9. juli 2019 - 12.55

Norge er ett av fire land som går mot strømmen, viser nye tall fra analyseselskapet LMC Automotive ifølge Motor.

I Norge er det registrert 78.209 nye biler i årets første måneder. Over to tredjedeler av disse er elektrifisert.

For Vest-Europa samlet er det et fall første halvår på 3,5 prosent, og det er ventet ytterligere nedgang de kommende månedene.

Fallet i juni var 8,5 prosent mot samme måned i 2018.

I Danmark, Luxembourg, Hellas og Tyskland har det vært en svak salgsvekst. I de fleste landene har salget imidlertid gått ned.

Salgstallene i juli og august måles mot relativt sterke fjorårstall, fordi bilsalget økte i forkant av de nye WLTP-reglene som bli innført 1. september.

WLTP er en ny testmetode for å typegodkjenne biler for det europeiske markedet.