Næringsliv

Påvist ILA ved Mowi-anlegg

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet i Nordland.

Skipsreder John Fredriksen - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skipsreder John Fredriksen - Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
12. juli 2019 - 12.26

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36117 Matvika i Sørfold kommune i Nordland fylke, der Mowi driver med oppdrett av laks på lokaliteten, melder Mattilsynet fredag.

Mowi varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Matvika basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 12. juli på grunnlag av kliniske symptomer, obduksjonsfunn og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet, heter det i meldingen. 

Lokaliteten er per dags dato allerede lokalisert innenfor en overvåkingssone i et kontrollområde for ILA i Sørfold og Bodø kommuner, Nordland.