Næringsliv

Tall fra Japan skuffer

Nøkkeltall fra Japan tikker inn.

Artikkel av: Martine Holøien
12. juli 2019 - 07.21

Endelig tall for Japans industriproduksjon viste en oppgang på 2,2 prosent i mai, sammenlignet med 2,3 prosent måneden før, ifølge vår finanskalender.

Det var ventet en oppgang på 2,7 prosent. 

På årsbasis falt Japans industriproduksjon 2,1 prosent, mot en ventet nedgang på 1,9 prosent.