Næringsliv

66.337 helt arbeidsledige i juli

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
2. august 2019 - 10.01

I juli var det registrert 66.337 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Det kommer frem i en pressemelding fra NAV fredag.

Antall arbeidsledige økte med 600 personer fra juni.

Det var ventet en registrert ledighetsrate på 2,3 prosent, ifølge konsensus hentet inn av TDN Direkt.

Den sesongjusterte ledighetsraten kom inn på 2,3 prosent.

Til sammen var 76.900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av juli. Det er 8 400 færre enn i juli i fjor, ifølge bruddjusterte tall.

Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

- Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2 800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med juli i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere.

Færre nye ledige stillinger

I løpet av juli ble det registrert 25 900 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 3 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 600), bygg og anlegg (2 900) og butikk- og salgsarbeid (2 800).

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juli i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst, og mest i Rogaland (-21 %), når vi justerer for bruddet i statistikken. Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning på 2 prosent i ledigheten sammenliknet med juli i fjor, justert for bruddet i statistikken.