Næringsliv

Norske turbussaktører frykter å bli utkonkurrert av selskaper fra Øst-Europa

Norske bussaktører mener de utenlandske må konkurrere på like vilkår som de norske. Mange firmaer fra øst betaler verken minstelønn eller norske avgifter.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Artikkel av: NTB
6. august 2019 - 06.19

Tellinger gjort i regi av NHO Transport viser at det så langt i sommer er gjort observasjoner av nesten 2.000 utenlandske turbusser i Norge. Det er en økning på om lag 6 prosent fra samme periode i fjor, skriver Aftenposten.

De samme bussene har vært registrert flere ganger i løpet av sommeren, ifølge NHO Transport. Ifølge direktør John H. Stordrange i NHO Transport tilsier dette at bussene blir lengre i Norge og tar flere oppdrag internt enn tidligere. De fleste er polske, estlandske eller litauiske.

– Det eneste disse selskapene kjøper i Norge, er drivstoffet. Det sier seg selv at det gir dem en betydelig konkurransefordel, sier Stordrange.

I fjor viste Arbeidstilsynets kontroller en høy andel brudd på tariffavtalen, skriver avisen. Sjåfører skal ha minst 155,87 kroner i timen, men 77 prosent av de kontrollerte, utenlandske sjåførene fikk ikke utbetalt lønn i samsvar med dette. Statens vegvesens kontroller har også avdekket brudd på kabotasjereglene.

– Det er helt greit med utenlandske sjåfører og busser, men de må konkurrere på like vilkår. Det er umulig for et norsk selskap å konkurrere på pris når de driver slik, sier Gunnulf Hegna og Kjell Bjerke, sjåfører hos busselskapet H.M. Kristiansen Automobilbyrå, som er en av de største norske aktørene.

(©NTB)