Næringsliv

Solid vekst i industriproduksjonen

Foto: Finansavisen.

Foto: Finansavisen.

Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff
8. august 2019 - 08.08

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen steg 1,7 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Det var blant annet høy aktivitet i den petroleumsrettede leverandørindustrien som bidro til oppgangen, med en produksjonsvekst på 4,8 prosent.

Særlig høy aktiviteten innen bygging av skip og oljeplattformer var høy, og vokste 7,5 prosent i perioden. I tillegg bidro også næringsmiddelindustrien og næringsgruppen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri positivt.

På månedsbasis falt industriproduksjonen 1 prosent fra mai til juni. Her var det næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro mest til nedgangen, sammen med næringsmiddelindustrien.

Les mer hos SSB.