Personlig økonomi

- Vi beskyttet pengene da markedet falt

Rådgiverne i Finansco har truffet blink med sine aksjeråd så langt, og kundene kan glede seg over knallavkastning. - Vi beskyttet pengene da markedet falt, og kjøpte på svært gode tidspunkter, sier partner Eirik Furuseth til HegnarOnline.

Foto: AP

Foto: AP

Artikkel av: Stein Ove Haugen
27. august 2009 - 16.50

I april skrev finansrådgiverne i Finansco at "dette er den beste kjøpsmuligheten i aksjemarkedet på mange tiår". I mai manet de til forsiktighet og rådet tradingorienterte investorer å ta gevinst, og vekte seg mer over på rentepapirer.

- Vi traff planken med vårt råd i mai. Nå har vi hatt 100 prosent i aksjer siden juni, sier Finansco-partner Eirik Furuseth til HegnarOnline.

- Kommer et nytt rykkHvorfor er dere så positive til aksjer nå?

- Vi er positive i det korte bildet fordi momentum virker særdeles positivt. Etter den kraftige oppgangen mot slutten av juli har det i en lengre periode vært en konsolidering i området 290-300 som en ser på Oslo Børs. Etter en slik periode viser historiske gryende bullmarkedskurver at det ofte kommer et nytt rykk oppover.

- Vi tror børsen relativt raskt vil nå nivåer rundt 340 i det korte bildet. Men dette innebærer samtidig at aksjekursene løper litt fra det fundamentale og realøkonomien, og en betydelig V-formet høst-korreksjon vil ikke overraske oss. Derfor vil vi benytte oppgang over 320 poeng til gradvis å vekte opp renteandelen, sier han.

Pangstart Furuseth er forvalter av Finanscos aktive fondsportefølje (FAF), som har hatt en eventyrlig utvikling siden oppstart 1. oktober i fjor. Ved utgangen av juli var porteføljen opp 25,6 prosent. Til sammenligning falt hovedindeksen på Oslo Børs 3,56 prosent i perioden, mens Morgan Stanleys verdensindeks falt 11,78 prosent.

Siden FAF kan veksle mellom aksje- og rentepapirer på en måte rene aksjefond ikke har mandat til, blir sammenligninger litt "urettferdig", men uansett viser en oversikt Morningstar har satt opp for HegnarOnline at beste norske aksjefond i denne perioden, Storebrand Vekst, steg 25,18 prosent. Holberg Norge kom nærmest med 13,38 prosent.

Grafen viser FAF-porteføljens utvikling i perioden 1. oktober 2008-31. juli 2009, sammenlignet med Morgan Stanleys verdensindeks, hovedindeksen på Oslo Børs og to av Skagens aksjefond.

Vi opplyser for øvrig om at Finansco driver videre i lokalene til Totalvekst, som fikk inndratt konsesjonen. Finansco drives under en konsesjon fra Pareto PPN, som tilknyttet agent, og har med dette godkjenning fra Kredittilsynet til å drive ordreformidling av verdipapirer og investeringsrådgivning.

- Beskyttet pengene da markedet falt Finansco-partneren mener Storebrand-forvalterne er flinke på norske aksjer, og påpeker at flere av Storebrand-eide Delphis fond har vært inne i FAF i løpet av den gode perioden.

- Årsaken til at vi ligger foran alle de siste 9 månedene er at vi tok faktiske grep på å beskytte pengene da markedet falt, og at vi har kjøpt aksjefond og high-yield-eksponering (høyrenteobligasjoner, red. anm) på svært gode tidspunkter. I tillegg har vi truffet godt med våre regionale vurderinger basert på makro, og vi har fått rett i at den norske kronen ville få et comeback, sier Furuseth.

Av globale fond var Frigg Global best med 8,67 prosent avkastning. Pareto Aksje Global avanserte i denne perioden 5,3 prosent. Det beste Europa-fondet var Delphi Europa, med pluss 2,64 prosent avkastning fra 1. oktober i fjor til 31. juli i år. Storebrand Europa steg 0,9 prosent.

Plukker forvaltere FAF er en såkalt fond-i-fond-løsning. Det vil si at FAF plukker forvaltere, og setter fondene deres sammen i en portefølje. Akkurat nå består porteføljen av Holberg Norge (35 prosent), Jyske Kina (15 prosent), Skagen Kon-Tiki, Delphi Vekst, Delphi Verden, East Capital Eastern European, samt ISI (Sydinvest) Latin-Amerika (alle 10 prosent).

- Vi har en pool på 70-80 fond som vi velger blant, både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Utvalget vurderes daglig. Forvalterne vurderer vi etter makrosyn og - naturligvis - evnen til å skape en meravkastning i forhold til sin referanseindeks. Presterer ikke fondet bra nok, er det rett ut. Fond kan skiftes ut på dagen, sier Furuseth.

- Vi har direkte tilgang til forvalterne, og holder en tett dialog. Dette er for eksempel noe en småsparer ikke har mulighet til, legger han til.

Unit Link og skattefordelFor hvem passer et slikt produkt?

- FAF passer for alle som har gammel forsikringspolise med sparedel, for eksempel gjennom en individuell pensjonsavtale (IPA), og i tillegg er interessert i fond. En kan gå inn med enkeltbeløp på minimum 20.000, eller tegne spareavtale ned til 1.000 kroner måneden, sier partneren videre til HegnarOnline.

Forvaltningen skjer gjennom en såkalt Unit Link-plattform levert av det Luxembourg-baserte forsikringsselskapet Commercial Union. Unit Link er en form for sparing/forsikring i livrente, pensjon eller fondskonto der du som sparekunde selv bestemmer plasseringen av hele eller deler av innskuddet/premien.

- En Unit Link-avtale fører med seg en utsatt skattefordel for investor, og skatt utløses først når pengene tas ut av kapitalforsikringspolisen, sier Furuseth.

Så mye må du betaleDere sier dere kan bytte ut fond på dagen. Hva må kundene betale for dette?

- For å opprette kapitalforsikringspolisen må kunden betale et etableringsgebyr, som ligger flatt på 4,75 prosent uansett beløp inntil fem millioner kroner. 5-10 millioner gir 3,75 prosent, over 10 millioner gir 2,75 prosent gebyr. De som starter spareavtale på 1.000 kroner i måneden, betaler 4,75 prosent av hver ny tusenlapp som skytes inn.

- Videre tar vi 1,0 prosent flatt i forvaltning per år, sier Furuseth.

Finansco får også en del av etableringsgebyrene som betales til Commercial Union, men prisen hadde vært den samme om kunden hadde opprettet polisen direkte hos Finanscos underleverandør.

- Innenfor disse rammene kan kunden i prinsippet bytte fond så ofte han vil. Men vi har kun et fåtall av kunder med IPA, Livrente eller kapitalforsikring som ikke ønsker FAF. Vi anbefaler dette i noen tilfeller, og det er når man har en IPA som er svært nær utbetaling, eller under utbetaling. I slike tilfeller anbefaler vi en betydelig andel i rentefond. Vi har svært få som "trader" aktivt i fond, og det er heller ikke en strategi vi anbefaler, fortsetter han overfor HegnarOnline.

- Nei, vi er ikke dyreFlere norske aksjefond ligger på eller rett over 1,0 prosent i forvaltning. De plukker aksjer, mens dere "bare" plukker fond. Etableringsgebyret er også høyt sammenlignet med hva norske forvaltere tar. Er ikke dette litt dyrt?

- Nei, FAF er svært konkurransedyktig i forhold til tilsvarende løsninger. For de som ønsker å kjøpe ett eller to fond, for så å sitte stille, anbefaler vi å kjøpe fondene som frie fond.

- Men for de som ønsker en aktiv oppfølging av sine fond, og en forvalter/megler/rådgiver som tar grep, er FAF et meget godt alternativ. Vi har ingen transaksjonsmotiver, vi tjener penger i takt med at kunden gjør det - på forvaltningen. En skal heller ikke gjøre mange fondsbytter før det har lønt seg å betale et noe høyere etableringsgebyr og ingenting for transaksjonene, forklarer Furuseth.

- Vil bomme før eller sidenHvordan vil du karakterisere risikoprofilen i FAF-porteføljen i forhold til andre aksjefond?

- Risikoprofilen med dagens sammensetning (100 prosent aksjer) er på linje med de fleste andre aksjefondsporteføljer. Men med en dynamisk vurdering av ulike aktivaklasser (FAF kan også gå 100 prosent i rentefond), er forventede svingninger (volatilitet) lavere i FAF enn i rene aksjefondsmandater, sier Finansco-partneren.

Dere har åpenbart hatt meget sterk avkastning så langt. Slik kan det vel ikke fortsette?

- Vi har truffet veldig bra med våre råd frem til nå. Men på sikt kan en ikke forvente at vår fondsportefølje, med sin relativt lave risiko, skal knekke børsen. Før eller siden vil vi bomme. Men det vil andre også, avslutter Furuseth overfor HegnarOnline.