Personlig økonomi

Knallavkastning - med dobbel sikring

Å ta opp valutalån for å kjøpe aksjefond har vært superlønnsomt i år. Men du må være rask når det snur. Hvis ikke kan det smelle stygt.

Tord Christian Freuchen (t. v.) og investeringssjef Henrik Nicolai Clausen i Sydbank Private Banking International (PBI).

Tord Christian Freuchen (t. v.) og investeringssjef Henrik Nicolai Clausen i Sydbank Private Banking International (PBI).

Artikkel av: Odd Steinar Parr
3. november 2009 - 11.07

Ta opp valutalån for å investere i aksjefond. Denne strategien har tatt flertallet av kundene i det ferske finansrådgivningsselskapet Finansco med på en eventyrlig reise hittil i år. Per 21/10 lå gjennomsnittsavkastningen på superspreke 121,72 prosent, etter etableringskostnader og renter. Altså en dobling av pengene - og vel så det.

Herlig, herlig, men farlig, farlig- Vi har truffet godt med rådene våre, sier Finansco-partner Eirik Furuseth til HegnarOnline.

Han sikter da spesielt til rådet om å ta gevinst i aksjer i mai, måneden etter anbefalingen om å gå tungt inn i aksjemarkedet for å utnytte "den beste kjøpsmuligheten på mange tiår".

- Det er når aksjemarkedet går fra nattsvart til ille at avkastningen er aller best. Samtidig har vi fått rett i at den norske kronen ville få et comeback. Og vi er fortsatt fryktelig bull på vår hjemlige valuta, føyer Furuseth til.

Men samtidig vitner en avkastning på godt over 100 prosent hittil i år om en risikofylt strategi. Herlig, herlig når kronen og børsene styrker seg, men farlig, farlig når det går motsatt vei. Strategien passer ikke for "mannen i gata", som ikke har penger han har råd til å tape.

For aktive, risikovillige investorer Så er heller ikke produktet avkastningen stammer fra - en såkalt investeringskonto med giring fra den danske storbanken Sydbank - noe som er myntet på småsparere. Giring betyr at du lånefinansierer investeringene.

- Produktet passer for mer aktive investorer med et bevisst forhold til valuta og giring, sier Henrik Nicolai Clausen, investeringssjef i Sydbank Private Banking International (PBI), til HegnarOnline.

- I tillegg får vi stadig flere investeringsselskaper blant kundene våre, skyter Furuseth inn.

Men hva inngår egentlig i begrepet private banking?

- I motsetning til hva norske aktører gir inntrykk av, omfatter det langt mer enn giring. Private banking går på kundens totaløkonomi, og rådgivning mot hvordan hans formue - også evt. egen bedrift - bør forvaltes med tanke på pensjon, arve- og skatteplanlegging. Det er et stort konsept, forklarer Clausen.

Furuseth har samarbeidet med Sydbank og deres private banking-avdeling siden 2001/2002, da han jobbet i Universal Fonds. Da Sydbank gikk inn i det norske markedet, ville banken ha en sertifisering av rådgivere som skulle jobbe med deres merkenavn, og Furuseth var én av de ti første i Norge som besto denne testen. Han har i dag det overordnede ansvaret for private banking-kundene i Finansco.

Sydbank stiller med pengerDet første kravet for å åpne en investeringskonto er at du kan stille med en egenkapital på minst 300.000 kroner. Inngangsterskelen er dermed mye lavere enn for private banking-kunder i andre europeiske land, der den fort kan ligge på én million euro - eller rundt 8,5 millioner kroner etter dagens kurser.

- Vi er også klare på at kunden ikke kan gå inn med over 20 prosent av sin nettoformue, inklusive bolig, i egenkapital, sier Clausen videre.

Kontoen kan være i valgfri valuta, og opprettes i kundens eget navn.

- Egenkapitalen må være frie midler, i form av bankinnskudd eller verdipapirer - typisk andeler i et fond. Den fungerer som sikkerhet for et lån i valgfri valuta hos oss i Sydbank, og investeres i fond og innskuddskonti i ulik valuta. Evt. kan du velge en investeringskonto uten giring, forklarer Clausen.

- Pantet må være i likvide papirer. Sikkerhet i bolig godtas rett og slett ikke. Valutalån med pant i egen bolig er galskap. Du vet ikke hvor du er, og plutselig en dag kommer banken og vil ha mer sikkerhet. I verste fall må du selge huset, skyter Furuseth inn.

Samtidig stilles det krav til belåningsgraden og sikkerhetsmarginen, eller hvor stor del av lånet egenkapitalen skal dekke. Sydbanks krav er at egenkapitalen (ved fondsinvesteringer) minst skal dekke 15 prosent av lånet, altså en sikkerhetsmargin på 15 prosent.

- Men dette varierer fra kunde til kunde, avhengig av aktivasammensetning. Ved oppstart girer vi valuta maksimalt kun fire ganger, aksjer/aksjefond maksimalt to ganger og obligasjoner/obligasjonsfond maksimalt tre ganger. Den påkrevde sikkerhetsmargin beregnes som et vektet gjennomsnitt av sikkerhetene i depotet, og minste tillatte egenkapital består av 60 prosent av påkrevd sikkerhetsmargin på ethvert tidspunkt, presiserer investeringssjef Clausen i Sydbank.

Skyter du inn egenkapital på 300.000 kroner, kan du dermed låne maksimalt 1,2 millioner kroner ved valutainvesteringer, som altså gir den høyeste giring-muligheten. I så fall vil du ha 1,5 millioner kroner tilgjengelig for investeringer.

Finansco stiller med rådFinanscos krav er en belåningsgrad 67 prosent. Det betyr at egenkapitalen minimum må dekke 50 prosent av lånet. Startkapital på 300.000 gir derfor et maksimalt lån på 600.000 kroner - og dermed 900.000 kroner tilgjengelig for investeringer.

Belåningsgraden er den samme i Sydbank - hvis du går inn i aksjer.

- For kunder som ønsker hardere belåning enn Finansco anbefaler, men som faller innenfor bankens grenser, kan vi gjerne formidle dette - men det blir med vår frarådning, presiserer Furuseth.

Sett at en kundes investeringer går på en smell, slik at egenkapitalen havner under 15 prosent av lånet. Hva skjer da?

- Da kan Sydbank umiddelbart gjøre tiltak, men normalt informeres rådgiver (i dette tilfellet Finansco) først for å få klarhet i om kunden vil velge å sette inn mer egenkapital - eller innløse noen av investeringene, sier Clausen.

Sett at du har lånt to millioner kroner (og har giret i valuta), og egenkapitalen faller til 200.000 kroner. Men du vil ikke innløse noe. Da må du skyte inn 300.000 kroner i ekstra egenkapital hvis du eksempelvis skal opp i en sikkerhetsmargin på 25 prosent (minstekrav er 20 prosent).

- Dumt å gå "all-in" Samtidig er det viktig å minne om at du ikke trenger å gire opp maksimalt med én gang.

- Mange nordmenn er aggressive i sparingen sin, og flere av våre kunder har en avkastning på langt over 200 prosent så langt i år. Men de har kjørt høy giring og hardt på aksjefond - mot vår anbefaling. Vi tror børsene snart kan korrigere, og anbefaler nå å ta litt gevinst i aksjer, samtidig som giringen tas ned. Det er dumt å gå "all-in", og dermed risikere å miste alt i starten av en oppgangskonjunktur som vi tror vi har begynt på nå, sier Furuseth.

- Videre anbefaler vi å ha et kontantelement i alle porteføljer, og i Sydbank kan det være i hvilken valuta kunden ønsker. Vi anbefaler nå å ha innskudd i kroner, og for større innskudd som skal stå en stund anbefaler vi kjøp av Holberg Likviditet. Vårt viktigste fokus er ikke hvor mye kunden kan tjene, men hvor mye han kan tape, legger han til.

Hyggelige renter Men tilbake til valutalånet. Dette må du selvfølgelig betale renter for. Sydbank karakteriserer rentenivået som "svært konkurransedyktig".

Rentesatsene gjelder fra dag til dag, og svinger i takt med LIBOR. Med utgangspunkt i dagens LIBOR-renter kommer et 12 måneders lån i sveitserfranc på 2,07 prosent, inklusive en rentemargin på 1,5 prosent. Tilsvarende lån i euro og dollar koster hhv. 2,58 og 2,50 prosent, mens et lån i norske kroner har 4,40 prosent rente.

- Hvis du først skal gire, er det greit å gjøre det til 2,20 prosent og ikke til 7-8 prosent som i de store bankene, skyter Furuseth inn.

For lån som overstiger fire millioner kroner, er rentemarginen 0,25 prosentpoeng lavere, altså 1,25 prosent.

- Vi mener dette er attraktive vilkår, men finanskrisen har lagt press på marginene, innrømmer investeringssjef Clausen i Sydbank PBI overfor HegnarOnline.

Redusere valutarisiko Men gunstig rente på valutalånet fjerner ikke valutarisikoen.

- Vi anbefaler som sagt alle å ha en innskuddskonto. Denne kontoen gir deg muligheten til å reagere raskt i turbulente perioder. Du kan veksle om og få innskuddet i samme valuta som valutalånet, og på denne måten bli valutanøytral. For eksempel veksler du innskuddet om til euro, hvis du har lån i euro. Pengene kan du la stå "parkert" på innskuddskontoen til ting har roet seg.

- Vi anbefaler selvsagt ikke å låne penger for å sette dem langsiktig på konto, sier Furuseth, og føyer til at Sydbank bruker innskuddskontoen til å trekke renter og kostnader på.

Videre kan du redusere timingrisikoen i aksjemarkedet.

- Du putter ikke inn alt på samme dag, men porsjonerer ut pengene etappevis fra innskuddskontoen til aksjefondene, fortsetter Furuseth.

- Lov å ta gevinst Finansco-kundene kan selv følge utviklingen i sin investeringskonto på daglig basis. I både valuta- og aksjemarkedet kan ting skje fort, og da gjelder det å ha muligheten til å reagere raskt. Det gir også en slags sikkerhet.

- Daglige "kontoutskrifter" gjør alle kundene i stand til å følge utviklingen tett, både i fond, valutalån, egenkapital - og ikke minst sikkerhetsmargin. Vi kjører tett dialog med kundene, og gir rask beskjed hvis vi mener de må "hive seg rundt". Fond kan byttes ut, eller valuta veksles om, på dagen, sier Furuseth.

Og: Det må også være lov å ta gevinst.

- Vi anbefaler kundene å ta ut litt av overskuddet innimellom, for å sikre dem en del av gevinsten, fortsetter Furuseth.

- Høye gebyrer låser kunden Finansrådgivning er en utskjelt bransje, blant annet grunnet gebyrnivået. Hva så med gebyrene for den som skaffer seg investeringskonto med giring fra Sydbank via Finansco?

For det første beregnes et etableringsgebyr av kundens totale engasjement (egenkapital + lån). Gebyret er 3,5 prosent for engasjementer opptil fem millioner kroner. For de som engasjerer seg med 5-10 millioner er gebyret på 3,0 prosent, mens det faller til 2,5 prosent over 10 millioner kroner.

For det andre beregnes et årlig administrasjonsgebyr på 1,0 prosent av totalkapitalen. Dette trekkes kvartalsvis.

For det tredje beregnes et transaksjonsgebyr per fondshandel på 1.000 danske kroner. Og en handler da ulike fond uten å betale etableringsgebyrer for fondene.

- 1.000 kroner er lite i forhold til summene vi snakker om, og dessuten er beløpet enkelt å forholde seg til. Med høye gebyrer låser du bare kunden. Vi har ingen skjulte motiver, sier Clausen i Sydbank.

- Vi får en andel av både administrasjons- og etableringsgebyret, føyer Furuseth til.

- Selger ikke det vi ikke ville ha investert i selv Finansrådgivere har som nevnt fått mye negativt fokus. Flere selskaper mistet konsesjonen - blant dem Totalvekst der Furuseth spilte en sentral rolle. Finansco driver nå videre i lokalene til Totalvekst, under en konsesjon fra Pareto PPN som tilknyttet agent.

Dermed har Finansco godkjenning fra Kredittilsynet til å drive ordreformidling av verdipapirer og investeringsrådgivning.

Dere er likevel ikke redd for at det frynsete ryktet finansrådgivere har fått skal bli brukt mot dere?

- Vi oppfatter store deler av kritikken mot bransjen som berettiget, og det er liten tvil om at Kredittilsynet har poenger på noen punkter. Det har i det norske privatmarkedet blitt solgt ekstremt mye av lite likvide, og til dels kompliserte produkter, til kunder som i liten grad har hatt forutsetninger for å forstå hva de har kjøpt.

- Men vi vil ikke være med på den mølla. Vår innkjøpspolitikk er enkel. Vi sier nei til å distribuere produkter vi ikke kunne tenkt oss å investere i med egne penger - uansett hva vi måtte få for distribusjonen.

- I praksis betyr dette at vi har sagt nei til en rekke produkter innenfor eksempelvis hedgefond, private equity og eiendomsprosjekter med mange fordyrende mellomledd. Vi mener det i dagens markedsbilde er vesentlig bedre verdi i å kjøpe eksponering via aksjefond og børsnoterte papirer, forklarer Furuseth.

- Vært med på noen nedturer For å kunne konkurrere med de store bankene, har Finansco satset tungt på kompetanse, og hentet inn rutinerte meglere og rådgivere med lang erfaring fra finansbransjen - og ikke minst både opp- og nedgangstider.

- Jeg har vært med på noen nedturer, sier Svein Martinsen til HegnarOnline.

55-åringen er en av de rundt 30 ansatte i Finansco. De siste 25 årene har han for det meste jobbet i DnB-systemet, blant annet med tilrettelegging av fremmedkapitalsprodukter i DnB NOR Markets. Martinsen møtte også i DnB NORs likviditetskomité. Han sluttet i banken høsten 2004, og var i Terra Securities, og senere Landsbanki, da disse gikk overende.

- Vi kan fortsatt få korreksjoner på børsene, men i det lengre bildet har vi fortsatt et svært positivt syn. Uansett må vi ikke glemme hvor vi kommer fra - det er fortsatt langt igjen til toppen, sier 55-åringen videre.

- Jobber hardt for hvert hode En annen av rådgiverne i Finansco er John Arne Breivik. Han var blant annet med på oppbyggingen av Investeringsrådgiving (i dag Axir), og introduksjonen av Unit Link-produktet da dette ble lansert i 1997. Ellers har sunnmøringen drevet rådgivning mot aktive investorer og jobbet med egne investeringer. Breivik er for øvrig også lisensiert FIFA-agent.

- For et relativt nytt selskap må vi skille oss ut, ha klare meninger og tørre å gå motstrøms. Vi merker at kundene ikke strømmer til av seg selv, og må jobbe hardt for hvert enkelt hode vi får inn. Men når vi først har fått folk til å komme hit og høre på oss, har flere skjønt at det lønner seg å ha en aktiv rådgiver, sier Breivik til HegnarOnline.

Finansco, som etablert i oktober/november i fjor, har per i dag ca. 400 kunder. Disse har en totaleksponering i fond på mer enn 150 millioner kroner, og hoveddelen av dette er i Sydbanks investeringskonto. Totale lån i Sydbank er rundt 50 millioner kroner, det meste i valutalån.

- Men vi opplever en kraftig tilstrømning for tiden. Så mange kunder er på vei inn i Sydbanks investeringskonto at jeg regner med volumet vårt vil være doblet innen utgangen av 2009, sier Furuseth.

Kunde nummer 1Vi har så langt sett Finansco fra selskapets eget perspektiv. Nå er det på tide å høre hva et par av de 400 kundene sier om rådgivningen.

- Jeg hadde alltid hatt lyst til å gå inn med litt mer penger i fond da Furuseth ringte meg for 5-6 år siden. Jeg gikk da inn med 300.000 kroner i Sydbanks investeringskonto gjennom Universal Fonds (der Furuseth jobbet den gang, red. anm). Siden fulgte jeg Furuseth til Totalvekst og videre til Finansco, sier Kenneth Nilsen.

Hvordan har avkastningen vært?

- Bra, inntil finanskrisen slo inn i fjor. Til slutt var egenkapitalen nede i 70.000 og dermed altfor liten, og Sydbank avsluttet engasjementet. Uttaket i mellomtiden var imidlertid langt større enn egenkapitalen jeg tapte. I desember i fjor gikk jeg inn med 500.000 kroner, og det er omtrent doblet nå. I tillegg har jeg tatt ut 200.000 til nedbetaling av lån.

Hva gikk pengene til?

- Jeg er av den trygge typen, så de gikk til nedbetaling av lån. 500.000 kan forsvinne fort i valutamarkedet. Men noe av det jeg føler som en trygghet med systemet i Sydbank/Finansco, er at jeg nesten hvert eneste år har sittet med en ekstra inntekt, sier Nilsen til HegnarOnline.

Hvor aktiv er du?

- Jeg er forholdsvis langsiktig, og gjør rokeringer kanskje hver andre eller tredje måned. Men da følger jeg Finanscos egne råd.

- Billigere å bytte fondHva liker du best med produktet (investeringskonto med giring)?

- Jeg kunne egentlig gjort dette alene - med et privat lån. Men her får jeg rådgivningen ved siden av. Finansco har bedre tid enn meg til å følge med, og ringer hvis de ser jeg for eksempel bør gire ned og sitte mer i rentefond. Jeg er ingen ekspert, men følger litt med på børsen, så av og til ringer jeg selv og spør om jeg bør gjøre noe, fortsetter Nilsen, som jobber i ISS i København.

Kan noe bli bedre i Finansco?

- Jeg var ikke fornøyd med oppfølgingen den siste tiden i Totalvekst - under finanskrisen. Jeg hadde også i denne perioden en annen rådgiver enn Furuseth, som håndterer mitt engasjement i dag. Dette har blitt bedre i Finansco.

Hva synes du om gebyrnivået?

- Jeg føler det er konkurransedyktig. Når du først har betalt for å komme inn, er det rimeligere å bytte fond i Sydbank enn å gjøre det privat. Rentene på lånene i euro og sveitserfranc er én ting, å få låne de summene jeg gjør her hadde ikke lønt seg i det hele tatt i en "vanlig" bank. Videre er det jo avkastningen etter gebyr som teller, og mye av gebyrene du betaler er fradragsberettiget.

- Dobbel trygghet når nedturen kommerSå du er en fornøyd kunde?

- Jeg er en fornøyd kunde, men siden jeg har fått med meg hele årets opptur er det også lett å være fornøyd. Litt av grunnen til at jeg gikk inn igjen i Sydbank, er sikkerheten når nedturen komme. Jeg vil heller gå glipp av en enda større gevinst i gode tider, hvis jeg kan begrense tapene i dårlige. Sist gang avsluttet Sydbank engasjementet mitt i god tid før all egenkapitalen var tapt, og det gikk løs på giringen i tillegg. Den sikkerheten føler jeg er ganske god i dette produktet.

- Finansco passer på, og bak der sitter Sydbank og passer på. Det gir deg en dobbel trygghet, svarer Nilsen.

Hvordan vil du karakterisere rådgivningen du får?

- Bra. Jeg liker for eksempel godt rådet de gir om å ta gevinst av og til. Her føler jeg at andre i stedet hadde vært mer ivrige på å selge deg enda mer. Og grunnen til at jeg valgte bort en større aktør enn Finansco, er at du hos større aktører kanskje ikke er den kunden de ringer. Færre kunder per rådgiver gjør at hver enkelt får tettere oppfølging, sier Nilsen til HegnarOnline.

Kunde nummer 2En annen Finansco-kunde som har vært investert i Sydbanks produkter i noen år er Tord Christian Freuchen.

- Jeg ble med over fra Totalvekst, og opplevde helt fra starten at tillitsbyggingen var veldig i fokus. Intet ble forsøkt skjult, og det var veldig stor ærlighet rundt hva som hadde skjedd, hvorfor det skjedde, hva en evt. hadde vurdert feil eller riktig, og hvor en trodde veien skulle gå videre. Jeg opplevde at jeg ikke måtte ta til takke med gitte sannheter. Oppfølgingen var veldig god, og jeg følte det var riktig beslutning å bli med inn i Finansco, sier han.

Freuchen peker - som Kenneth Nilsen - på betydningen av å ha flere parter som passer på pengene dine.

- Den dobbeltsikringen der er en kjempetrygghet, sier han.

Freuchen gikk i slutten av februar i år inn med 300.000 i egenkapital i Sydbanks investeringskonto, og giret opp med 600.000 kroner i valutalån, likt fordelt på euro og sveitserfranc. Takket være sterk avkastning i aksjefond og en sterkere krone som hadde kuttet lånene med over 25.000 kroner, sto egenkapitalen per 9/10 i over 450.000 kroner.

Tok ut penger til drømmebilenMen det var etter at Freuchen i sommer tok ut 150.000 kroner - som et bidrag til å kjøpe drømmebilen: En Corvette.

- Jeg tror det av og til er viktig å trekke frem litt av eventyreren i seg, og la pengene vise at de er mer enn tall på en nettside. Kombinasjonen av å nyte pengene litt her og der, samt å ha noe langsiktig, er det viktige for meg. Jeg vil ikke ha en portefølje der jeg kan ta ut cash plutselig og brutalt. Jeg vil ta ut en behagelig mengde penger, men uten at jeg ødelegger prosjektene i seg selv - eller går under en minimumsgrense, sier Freuchen til HegnarOnline.

Foruten investeringskontoen har Freuchen, som til daglig er prosjektleder innen IT, også satset litt på eiendomsprosjekter i Romania.

- Så lenge pengene jeg investerer ikke er kritisk for min daglige drift, synes jeg det er spennende å være med på en allsidig portefølje av ulike internasjonale prosjekter. Med den hyppige oppfølgingen jeg får, føler jeg at risikoen er behagelig høy, forklarer han.

- Kan reagere rasktFreuchen sammenligner videre oppfølgingen med den han får i større banker, som for eksempel DnB NOR.

- En ting som gjentar seg når jeg ser store svingninger i markedet, er at maskineriet i slike banker er mye tregere. Mye penger kan forsvinne i en prosess, hvis et eller annet stuper.

- Med investeringskonto gjennom Sydbank/Finansco er reaksjonsmuligheten mye raskere. Dessuten er informasjonsmengden veldig riktig porsjonert. Jeg slipper å drukne i unyttig informasjon, og får råd når det er på tide å gjøre endringer. Samtidig er folk i Finansco tilgjengelig på de fleste tider av døgnet, og responsen er som regel kjapp, forklarer han.

- Gebyrene kommer ikke som noe sjokkHvordan vil du karakterisere gebyrnivået?

- Veldig behagelig. Det er jo en type gebyrer som oversiktlige - de kommer ikke som noe sjokk. Du vet om transaksjonsgebyret hvis du skal gjøre noe, og du vet prosenten på de årlige kostnadene. Og særlig med investeringer jeg gjør separat fra min daglige økonomi, er det også veldig behagelig ikke å støte på så høye timekostnader på rådgivere, sier Freuchen til HegnarOnline.

Hvordan opplever du rådgivningen du får?

- Veldig bra. Jeg føler at Finansco er en naturlig rådgiver for mine fremtidige investeringer. De stiller med sin kompetanse på områder som ikke nødvendigvis gir dem konkrete inntekter der og da, men som er med på å gi et godt kundeforhold. Har jeg spørsmål rundt hva jeg bør gjøre av salg på hvilken side av nyttår, overføringer i forbindelse med arv eller andre smarte måter å håndtere privatøkonomien på, får jeg gode råd. Jeg opplever det som en totalpakke på økonomirådgivning.

Følger du alle rådene Finansco gir deg, eller er du litt din egen herre?

- Jeg har ofte spørsmål til rådene som kommer, når de høres spesielle ut for meg. Men rådene har som regel sin naturlige forklaring, og så langt har det jo vist seg riktig å følge dem, sier Freuchen.

Anbefalingene akkurat nåOg hvilke anbefalinger er det Finansco i dag gir til sine kunder?

- I forrige oppdatering til våre private banking-kunder skrev vi "løp og kjøp norske kroner". Anbefalingen på å finansiere seg i sveitserfranc og euro har ligget fast i hele år, og vi opprettholder den fortsatt. Vi ser at flere nå går ut og sier at kronen er sterk. Vi er uenige i dette, og mener kronen er fundamentalt undervurdert, særlig mot sveitserfranc og euro.

- Vi forventer at rentedifferansen mot de nevnte valutaene vil øke. Vi tror for eksempel en euro på 7-tallet mot kronen er innen rekkevidde i løpet av 2010, sier Furuseth.

Tror børsene korrigerer nedMen snart tror Finansco det kommer en korreksjon på børsene.

- Vi synes markedet har steget vel mye og fort, og tror på en 10-15 prosent korreksjon. Vi har derfor benyttet oppgangen i oktober til å anbefale nedsalg av belånt kapital i aksjefond, og legge dette over i Holberg Likviditet og innskudd i norske kroner. Dermed har en tørt krutt når korreksjonen kommer.

- Samtidig har vi anbefalt å beholde egenkapital i aksjefond, med overvekt Norge og eksponering mot råvareøkonomier, avslutter Furuseth overfor HegnarOnline.

Finanscos anbefalte fond er for tiden Holberg Norge, Holberg Norden, Delphi Europa, Delphi Vekst, Delphi Kombinasjon, East Capital Øst-Europa og ISI Latin Amerika.