Personlig økonomi

Unngå skattefelle på hytta i Sverige

- Skattlegging av hytte i utlandet er litt mer komplisert enn ved hytte i Norge, sier advokat Dag Harlem Stenersen i Advokatfirmaet Grette til HegnarOnline. Slik blir skatten på hytta i Sverige.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
11. august 2010 - 12.40

Tidligere i sommer redegjorde vi for skattereglene for fritidseiendommer i Norge.

Men stadig flere nordmenn har skaffet seg fritidseiendom i utlandet. Med hytte i et annet land følger også andre skatteregler. Vi begynner i dag med å redegjøre for skattereglene for hytter i Sverige.

- Skattlegging av hytte i utlandet er litt mer komplisert enn ved hytte i Norge, da det ikke bare er de norske reglene som er avgjørende. Du bør derfor sette deg inn i de reglene som gjelder for det enkelte land, sier advokat Dag Harlem Stenersen i Advokatfirmaet Grette til HegnarOnline.

Skatteavtaler bestemmer Hvorvidt du må betale skatt på eiendom i utlandet vil avhenge av om Norge har en skatteavtale med landet du har hytte i.

- En skatteavtale er en avtale mellom to eller flere land som skal motvirke at samme inntekt og/eller formue beskattes to ganger. Det vil si: skatteavtalen vil bestemme om inntekt og formue på en hytte i Sverige kan skattlegges både i Norge og i Sverige - eller bare i et av landene, forklarer advokaten.

- En skatteavtale kan i seg selv ikke gi et av landene adgang til beskatning. Det er det enkelte landets skatteregler som avgjør skattleggingen, selv om landet etter avtalen har adgang til å skattlegge inntekt eller formue på en hytte, legger Stenersen til.

Grette-advokaten forteller at Norge og de andre nordiske landene har inngått en slik skatteavtale.

- Etter denne avtalen kan gevinst på salg av en eiendom som en nordmann eier i Sverige skattlegges både i Norge og Sverige. Det vil avhenge av intern norsk og svensk rett hvorvidt det er adgang til å beskatte eiendommen, sier Stenersen.

Svensk rettSkattlegging av gevinst ved salg: Gevinst ved salg av hytte i utgangspunktet skattepliktig uavhengig av hvor lenge du har eid eiendommen. Gevinsten skattlegges med 22 prosent.

Formuesskatt: Formuesskatten i Sverige ble avskaffet fra 1. januar 2007. Det beregnes derfor ikke formuesskatt på fast eiendom.

Eiendomsskatt: Sverige har ikke eiendomsskatt som i Norge, men en form for kommunal avgift, tilsvarende 0,75 prosent av ligningsverdi/ takseringsverdi. Denne verdien settes av svenske myndigheter, og baseres på verdien av eiendommen. Maksimalt beløp er imidlertid 6.387 svenske kroner.

Andre avgifter: Tinglysningsgebyret er 1,5 prosent av kjøpesummen. Dokumentavgiften utgjør ca. 800 svenske kroner. Kommunale avgifter vil variere fra kommune til kommune. Sverige har ikke arveavgift.

Norsk rettSkattlegging av gevinst ved salg: I utgangspunktet er gevinst ved salg av fritidseiendom i Sverige - som du har eid og brukt som fritidseiendom i fem år eller mer - ikke skattepliktig i Norge etter norske regler. Om du ikke har eid og brukt fritidseiendommen i fem år, er gevinsten skattepliktig med 28 prosent i Norge.

Formuesskatt: Personer som er skattepliktige som bosatt i Norge er i utgangspunktet skattepliktige for hele sin formue, det vil si inkludert hytte i Sverige.

Eiendomsskatt: Det beregnes ikke kommunal eiendomsskatt i Norge på eiendommer i Sverige.

Andre avgifter: Det er ikke tinglysingsgebyr og dokumentavgift i Norge på eiendom i Sverige.

- Her er det verdt å merke seg at selv om det ikke er arveavgift i Sverige, vil det normalt bli beregnet norsk arveavgift ved arveovergang på eiendom i Sverige, skyter Grette-advokat Stenersen inn.

Hva gjør du?Stenersen understreker at det er viktig å levere selvangivelse og betale skatter og avgifter i Sverige.

- Har du eid og benyttet eiendommen i mer enn fem år, er det som nevnt ikke skatt på evt. gevinst i Norge. Da betaler du kun skatt i Sverige. Imidlertid bør du ta med i norsk selvangivelse at du har solgt eiendom i Sverige, men at dette er skattefritt etter norske regler, sier han.

- Hvis du ikke har eid og benyttet eiendommen i fem år må du betale skatt både i Norge og i Sverige. Da kan du kreve fradrag i norsk skatt for det du har betalt i Sverige. Fyll ut skjemaet RF-1147 og legg det ved selvangivelsen, fortsetter advokaten.

Samtidig må du dokumentere hvor mye skatt du har betalt i Sverige.

- Har du eid eiendom i mer enn fem år, må du dermed alltid betale 22 prosent skatt på gevinst i Sverige. Har du eid eiendommen i mindre enn fem år, må du betale skatt i begge land, men ettersom du får fradrag for den svenske skatten i norsk skatt kommer du skattemessig ut omtrent som om du eier hytte i Norge, forklarer Stenersen.

- Unngå overraskelser De andre omtalte svenske skattene og avgiftene skal kun betales i Sverige.

- Da får du heller ikke fradrag for noen av disse i norsk skatt. Formuesskatt og arveavgift betaler du kun i Norge. Husk at skattereglene stadig endrer seg. For å unngå å betale mer skatt og avgift enn nødvendig bør du rådføre deg med noen med kompetanse på dette før du kjøper hytte i Sverige - da unngår du overraskelser, avslutter Grette-advokaten overfor HegnarOnline.