An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Personlig økonomi

- De lette gevinstene er hentet ut

Investeringsrådgiverne i NorCap mener du bør redusere din eksponering i eiendom.

Lars Henrik Mikelsen, analysesjef NorCap. Foto: Selskapet.

Lars Henrik Mikelsen, analysesjef NorCap. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. mars 2011 - 13.02

Investeringsrådgiverne i NorCap anbefaler i en mars-rapport sine kunder å vekte seg ned i næringseiendom.

- Ingen grunn til å ha overvekt- Yieldnivået (yield = leieinntekter/kjøpesum) skraper bunnen, og en videre verdioppgang er betinget av vekst i leieprisene. Det er imidlertid ikke åpenbart at det vil materialisere seg, ettersom det er igangsatt mange byggeprosjekter som ferdigstilles i 2012-2013.

- De lette gevinstene i næringseiendomsmarkedet er dermed hentet ut, og følgelig ser vi ingen grunn til å ha fortsatt overvekt i denne aktivaklassen, heter det.

NorCap påpeker at yieldene fortsatte videre nedover, og rentenivået var høyere, i forrige oppgangssyklus.

- Slik sett er det antagelig er litt mer å gå på, men det er ikke åpenbart, går det frem av rapporten.

- ParadoksRådgiverne tar også tak i paradokset med eiendomsfond i annenhåndsmarkedet som får færre kjøpere, samtidig med at syndikater med skarpere og skarpere yieldnivåer blir fulltegnet - og nye eiendomsfond startes opp.

- Faktisk er prisene i mange fond i det vesentligste uendret de siste 6-10 månedene. Alt annen likt burde det jo være flere som etterspurte eksponering gjennom annenhåndsmarkedet.

- Vår teori rundt dette er at de nye fondene og syndikatene som blir lansert tar oppmerksomheten bort fra annenhåndsmarkedet, skriver NorCap.