Personlig økonomi

- Slik bør du være investert nå

Hvor mye av sparepengene dine bør være i aksjer og andre investeringsobjekter akkurat nå? Rådgiverne i NorCap gir sin anbefaling.

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

Artikkel av: Odd Steinar Parr
9. mars 2011 - 13.45

Som omtalt tidligere i dag anbefaler investeringsrådgiverne i NorCap i en mars-rapport sine kunder å vekte seg ned i næringseiendom - fra overvekt til nøytral vekt.

Les også: - De lette gevinstene er hentet ut

- Lange renter gir god betaling - En overvekt her er forbeholdt når det er åpenbar ekstraordinær verdistigning å hente, og med den siste tids prisøkning er dette mulighetsvinduet etter vårt skjønn lukket.

- Motstykket av nedvektingen i eiendom er en ny oppvekting av obligasjoner. Lange renter har steget en god del fra bunnen, og gir god betaling i forhold til den korte enden av skalaen, skriver rådgiverne.

NorCap mener videre at at kredittpåslagene for gode kreditter fortsatt er høye nok til at det gir en god buffer.

- Med stor usikkerhet i verden fremover vil det nok være vanskelig for Norges Bank å heve renten like mye som det nå prises inn, heter det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

- Slik bør porteføljen se ut For øvrig gjør rådgiverne ingen endringer i sin anbefalte allokering, som nå ser slik ut:

Eiendom (20 prosent) Aksjer/aksjefond (20 prosent) Alternative investeringer (20 prosent) Renter/pengemarked (15 prosent) Renter/obligasjoner (15 prosent) Renter/kreditt (10 prosent)

- Med økt uro i verden er vi komfortable med vår undervekt i aksjer, mens vi stadig er årvåkne på muligheter som vil kunne åpenbare seg i kjølvannet av en evt. korreksjon, går det frem av rapporten.