Personlig økonomi

Aksjefondene våre falt katastrofale 17,5 milliarder

Oppgangen i desember ble en mager trøst. Din formue i aksjefond fikk seg en stygg skrell i 2011.

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX.

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
19. januar 2012 - 13.57

Tall fra Verdipapirfondenes Forening lagt frem tidligere denne uken viste at det i desember ble innløst andeler i verdipapirfond for netto 6.681 millioner kroner. Av dette sto aksjefond for en innløsning på 2.507 millioner, mens det i rentefond ble innløst for netto 4.340 millioner kroner.

Norske personkunder nettoinnløste fond for 775 millioner kroner i desember. Det fordelte seg med 154 millioner på aksjefond, 228 millioner på rentefond og 421 millioner kroner på kombinasjonsfond. "Andre fond/hedgefond" noterte seg for en nettotegning på 27 millioner kroner.

Ut av aksjer, inn i renter For 2011 sett under ett ble det tegnet andeler i verdipapirfond for netto 25.518 millioner kroner. Aksjefond noterte seg for en innløsning på netto 2.728 millioner, mens det i rentefond ble tegnet for netto 26.204 millioner kroner.

Samlet forvaltningskapital i fond var ved årsskiftet 485 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 14 milliarder fra nivået 12 måneder før.

Norske personkunder satt på 149 milliarder kroner, hvorav 90 milliarder i aksjefond. Norske institusjoner satt på 267 milliarder, mens utenlandske kunder hadde fond for 69 milliarder kroner.

Aksjefond steg 1,9 mrd. i desember Norske personkunder hadde ved utgangen av 2011 nærmere bestemt 149,2 milliarder kroner i fond, hvorav 90 milliarder i aksjefond. Beholdningen vår i aksjefond hadde da steget 1.779 millioner, eller altså nesten 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med én måned før.

Samtidig innløste altså norske personkunder aksjefond for netto 154 millioner kroner i desember.

Det vil si at norske personkunder opplevde en verdistigning i aksjefond på 1.933 millioner, eller over 1,9 milliarder kroner i løpet av fjorårets siste måned.

Aksjefond falt 17,5 mrd. i 2011 Ser vi 2011 under ett, falt norske personkunders beholdning i aksjefond med 14.950 millioner kroner, det vil si nesten 15 milliarder, til altså 90 milliarder kroner.

I samme periode tegnet norske personkunder aksjefond for 2.512 millioner kroner.

Det vil si at norske personkunder opplevde et verdifall i aksjefond på hele 17.462 millioner, eller nesten 17,5 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

Norske fond falt over 6,5 mrd.Norske aksjefond sørget for 6.540 millioner kroner av verdifallet. Av verdifallet i internasjonale aksjefond på 8.337 millioner kroner sto globale aksjefond for 1.918 millioner og nordiske fond for 2.825 millioner kroner.

Fond som investerer i vekstmarkedene tok seg av 1.707 millioner kroner av verdifallet.

Fondene i kategorien norsk/internasjonalt - hvor blant andre Skagen Vekst er å finne - falt 1.594 millioner kroner i verdi.