Personlig økonomi

Lokker pensjonister med null skatt i ti år

Portugal lokker norske pensjonister med 10 års skatteamnesti. - Dette må jo sies å være en kraftig skattelettelse, sier skatteekspert Gry Nilsen.

Estoril, Portugal. Foto: Berit Keilen / Scanpix.

Estoril, Portugal. Foto: Berit Keilen / Scanpix.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
28. februar 2012 - 11.13

1. januar i år trådte en ny skatteavtale i kraft mellom Norge og Portugal.

For norske pensjonister i Portugal innebærer dette følgende: Skatteamnesti i ti år.

Et regnestykke Deloitte har gjort for VG viser at et pensjonert ektepar kan spare over 150.000 i skatt per år, og altså over 1,5 millioner kroner over ti år.

Regnestykket forutsetter en totalinntekt på 840.000 kroner, ved at begge har 240.000 hver i tjenestepensjon, og 180.000 kroner hver fra folketrygden. Da er avgifter til folketrygden, hvis en søker om frivillig medlemskap, ikke tatt med.

Disse pensjonene er skattefrie Ifølge skatteavtalen er følgende pensjoner skattefrie i Norge når det blir dokumentert at de er skattepliktige i Portugal:

  • grunnpensjon fra folketrygdengrunnpensjon fra folketrygden

  • pensjon som er knyttet til tidligere næringsvirksomhetpensjon som er knyttet til tidligere næringsvirksomhet

  • private pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse, f.eks. individuell pensjonssparingprivate pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse, f.eks. individuell pensjonssparing

  • krigspensjonkrigspensjon

Pensjon opptjent "ved arbeid i norsk offentlig tjeneste", er derimot alltid skattepliktig i Norge.

- Dette må jo sies å være en kraftig skattelettelse. Pensjonister er opptatt av å få mest mulig ut av pensjonen, og Portugal fremstår som ekstra attraktivt nå, sier advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til avisen.

Ikke nok å melde flytting For å dokumentere skatteplikt i Portugal kreves fremlagt en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra portugisiske skattemyndigheter som ifølge norske skattemyndigheter "uttrykkelig bekrefter at personen er skattemessig bosatt i Portugal etter skatteavtalen med Norge".

Men for å være en såkalt "non-habitual resident" i Portugal holder det ifølge Nilsen ikke å melde flytting til Folkeregisteret.

- Eier en for eksempel hus i Norge, kan det føre til at skattemyndighetene vurderer hvilket land en har sterkest tilknytning til, sier hun.

Redaktør Tom Andersson i Bolig i Utland forklarer overfor VG Portugals frieri til skandinaver med kriserammede økonomier i Storbritannia og Irland.

- Portugal har vært for engelskmenn og irer, det Spania er for nordmenn, sier han.

Skatteavtalen mellom Norge og Portugal finner du her.